HP Deskjet D1500 user manual download (Page 25 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 117
3.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
4.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Afdrukken
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
3.
Klik in de lijst
Snel afdrukopties instellen
op
Algemeen standaard afdrukken
of
Snel/besparend afdrukken
en geef de volgende afdrukinstellingen op:
Papiersoort
:
Gewoon papier
Papierformaat
: een geschikt papierformaat
4.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Documenten afdrukken
Richtlijnen
Gebruik
Snel/besparend afdrukken
voor kladdocumenten.
Gebruik
Dubbelzijdig afdrukken
om papier te besparen.
Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 80 vellen papier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
2.
Plaats het gewone papier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden wijzen.
Hoofdstuk 6
22
Andere documenten afdrukken
Andere documenten afdrukken
Sample
This manual is suitable for devices