HP Deskjet D1500 user manual download (Page 22 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 117
Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën
Met HP Real Life-technologieën kunt u de kwaliteit van afgedrukte foto's verbeteren.
In de meeste gevallen hoeft u de standaardafdrukinstelling
Basis
niet te wijzigen. Bij de
instelling Basis worden de beelden die u afdrukt scherper gemaakt en worden de kwaliteit
en helderheid van beelden met een lage resolutie verhoogd, zoals beelden die u van
internet hebt gedownload.
U kunt de instelling wijzigen in
Volledig
als de beelden die u wilt afdrukken onder- of
overbelicht zijn, donkere vlakken of rode ogen bevatten of kleuren hebben die er flets
uitzien.
U kunt de instelling ook wijzigen in
Uit
als u het beeld handmatig wilt bewerken in een
softwareprogramma, bijvoorbeeld HP Photosmart-software.
Tip
U kunt rode ogen van de foto verwijderen als u de modus
Uit
of
Basis
gebruikt
door het vakje
Rode ogen verwijderen
aan te vinken.
De instellingen van HP Real Life-technologieën wijzigen
1.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
2.
Klik op het tabblad
Functies
.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Foto verbeteren
van HP Real Life-technologieën
de juiste instelling voor de foto die u wilt afdrukken.
Exif Print
Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) is een internationale standaard voor
digitale beelden met als doel het vereenvoudigen van digitale fotografie en het verbeteren
van afgedrukte foto's. Wanneer een foto wordt gemaakt met een digitale camera die
compatibel is met Exif Print, worden gegevens als de belichtingstijd, het type flits en de
kleurverzadiging samen met het afbeeldingsbestand opgeslagen. Met behulp van deze
informatie kan de software van de printer automatisch beeldspecifieke verbeteringen
uitvoeren, wat resulteert in foto's van uitmuntende kwaliteit.
U moet de volgende items hebben om met Exif Print verbeterde foto's te kunnen
afdrukken:
Een digitale camera die Exif Print ondersteunt
Fotosoftware die geschikt is voor Exif Print, zoals HP Photosmart-software
Met Exif Print verbeterde foto's afdrukken
1.
Open de foto in een softwareprogramma dat compatibel is met Exif Print en waarin
u kunt bewerken, zoals HP Photosmart-software.
2.
Open de
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
3.
Klik op het tabblad
Functies
.
4.
Klik op
Meer
in de vervolgkeuzelijst
Papiersoort
en selecteer de juiste
fotopapiersoort.
Foto verbeteren met HP Real Life-technologieën
19
Foto's afdrukken
Sample
This manual is suitable for devices