HP Deskjet D1500 user manual download (Page 20 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 117
5.
Wijzig, indien nodig, de instellingen van
Foto verbeteren met HP Real Life-
technologieën
.
6.
Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op
OK
.
Als u wilt afdrukken op fotopapier met een afscheurrand, moet u de rand verwijderen
om het document volledig randloos te maken.
Gebruik de
Helpfunctie Wat is dit?
voor meer informatie over de functies in het
dialoogvenster Eigenschappen voor printer.
Foto's afdrukken met rand
Opmerking
Als u het product gebruikt met een Windows 2000-computer, is het
mogelijk dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn. Zie
Mededeling aan Windows
2000-gebruikers
voor meer informatie.
Richtlijnen
Gebruik HP Premium Plus-fotopapier om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk
vervaagt.
Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt recht is. Op de pagina
Opslag en verwerking
van fotopapier
kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
Zorg dat u de capaciteit van de papierlade niet overschrijdt: 15 vellen fotopapier.
Het afdrukken voorbereiden
1.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
2.
Controleer of het fotopapier vlak ligt.
3.
Plaats het fotopapier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden gericht zijn en de korte rand moet naar de printer
gericht zijn.
Foto's afdrukken met rand
17
Foto's afdrukken
Sample
This manual is suitable for devices