HP Deskjet D1500 user manual download (Page 19 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 117
Het afdrukken voorbereiden
1.
Schuif de papiergeleider helemaal naar links.
2.
Controleer of het fotopapier vlak ligt.
3.
Plaats het fotopapier tegen de rechterkant van de lade. De zijde waarop u wilt
afdrukken moet naar beneden gericht zijn en de korte rand moet naar de printer
gericht zijn.
Controleer of de afscheurrand richting de printer wijst, als u fotopapier gebruikt met
een afscheurrand .
4.
Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
5.
Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.
Print
Opmerking
Als uw softwareprogramma beschikt over een functie voor het
afdrukken van foto's, volgt u de instructies van het programma op. Anders volgt u
deze instructies op.
1.
Open de foto in een softwareprogramma waarin u kunt bewerken, zoals
HP Photosmart-software.
2.
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
.
3.
Klik op het tabblad
Snel afdrukopties instellen
.
4.
Klik op
Foto afdrukken zonder rand
in de lijst
Snel afdrukopties instellen
en
selecteer de volgende opties:
Afdrukkwaliteit
:
Normaal
of
Beste
.
Opmerking
Voor de kwaliteit van het maximum aantal dpi gaat u naar het
tabblad
Geavanceerd
en selecteert u
Ingeschakeld
in het
vervolgkeuzemenu
Maximum dpi
. Zie
Maximum dpi
voor meer informatie.
Papiersoort
: een geschikte soort fotopapier
Papierformaat
: een geschikt fotoformaat zonder rand
Afdrukstand
:
Staand
of
Liggend
Hoofdstuk 5
16
Foto's afdrukken
Foto's afdrukken
Sample
This manual is suitable for devices