HP Deskjet D1500 user manual download (Page 14 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 14 of 117
De papierlade gebruiken
Schuif de papiergeleider naar rechts of links als u op andere papierformaten afdrukt. De
afgedrukte pagina’s worden boven op de papierlade uitgevoerd.
Printcartridges
U kunt twee printcartridges in de printer gebruiken.
1
Driekleurenprintcartridge
2
Zwarte printcartridge
Opmerking
Uw printer is wellicht voorzien van een driekleurenprintcartridge.
Installeer voor betere resultaten behalve de driekleurenprintcartridge een zwarte
printcartridge. U kunt weliswaar afdrukken zonder een zwarte printcartridge, maar
dan werkt de printer langzamer en wijken de afgedrukte kleuren af van die welke u
zou zien wanneer er een zwarte printcartridge en een driekleurenprintcartridge waren
geïnstalleerd.
Zie
Winkel voor inktbenodigdheden
voor meer informatie over het bestellen van
printcartridges.
Printcartridges vervangen
Wanneer u een printcartridge aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de
printcartridge.
Printcartridges
11
Introductie
Sample
This manual is suitable for devices