HP Deskjet D1500 user manual download (Page 110 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 117
product voldoet aan ENERGY STARĀ®. Dit is een programma waaraan producenten vrijwillig
meedoen om de ontwikkeling van energiezuinige kantoorproducten te ondersteunen.
ENERGY STAR is een in de VS gedeponeerd servicemerk van het Amerikaanse EPA. Als partner
van ENERGY STAR heeft HP vastgesteld dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY
STAR voor laag energieverbruik.
Ga voor meer informatie over de ENERGY STAR-richtlijnen naar de volgende website:
www.energystar.gov
Programma voor milieubeheer
107
Technische informatie
Sample
This manual is suitable for devices