HP Deskjet D1500 user manual download (Page 104 of 117)

Languages: Dutch
Pages:117
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 117
Oorzaak:
Het lettertype was een speciaal formaat.
Het document is verkeerd afgedrukt
Tekst en afbeeldingen zijn niet uitgelijnd
Document wordt scheef of niet in het midden van de pagina afgedrukt
Delen van het document ontbreken of staan op de verkeerde plaats
Envelop wordt onder een hoek afgedrukt
Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in het document
Tekst en afbeeldingen zijn niet uitgelijnd
Als de tekst en afbeeldingen op afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de
printcartridges uitlijnen. Zie
Printcartridges uitlijnen
voor meer informatie over het uitlijnen
van printcartriges.
Document wordt scheef of niet in het midden van de pagina afgedrukt
1.
Controleer of de papierlade slechts één type papier bevat en of het papier correct in
de lade is geplaatst.
2.
Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier zit.
3.
Druk het document opnieuw af.
Delen van het document ontbreken of staan op de verkeerde plaats
Open het
Dialoogvenster Eigenschappen voor printer
en controleer of de volgende opties
correct zijn ingesteld:
Tabblad
Instelling
Functies
Staand of Liggend
: controleer of de afdrukstand juist
is.
Formaat
: controleer of het papierformaat juist is.
Aanpassen aan papierformaat
: selecteer deze optie
om tekst en illustraties aan te passen aan het
papierformaat dat is opgegeven in de betreffende
vervolgkeuzelijst.
Als gedeelten van het document nog steeds ontbreken, worden de printerinstellingen
wellicht door de afdrukinstellingen van het softwareprogramma overschreven. Selecteer
de juiste afdrukinstellingen in het softwareprogramma.
Envelop wordt onder een hoek afgedrukt
1.
Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de printer plaatst.
2.
Controleer of de papiergeleider stevig tegen de rand van de envelop zit.
3.
Druk de envelop opnieuw af.
Het document is verkeerd afgedrukt
101
Problemen oplossen
Sample
This manual is suitable for devices