HP DeskJet D1330 user manual download (Page 73 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 73 of 84
Ha nem jelenik meg hibaüzenet
A villogó jelz
ő
fény jelentése
Az Áramellátás jelz
ő
fény villogásának több oka lehet:
Nyitva van a nyomtató fed
ő
lapja.
Kifogyott a papír a nyomtatóból.
Valamilyen probléma merült fel a nyomtatónál, mint például papírelakadás vagy hiba
az egyik nyomtatópatronnál.
Az elakadt papír eltávolításáról itt olvashat:
Papírelakadás
.
Ha megjelenik egy hibaüzenet
Olvassa el a hibaüzenetet, amely leírja a problémát és annak megoldását.
Ha nem jelenik meg hibaüzenet
A nyomtató eszközeinek segítségével ellen
ő
rizze a nyomtató állapotát. A nyomtató
eszközeit úgy érheti el, ha megnyitja a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, rákattint a
Jellemz
ő
k
fülre, majd rákattint a
Nyomtató
szolgáltatásai
gombra.
A nyomtató eszközeinek segítségével a következ
ő
feladatok végezhet
ő
k el:
Becsült tintaszintek megtekintése.
Nyomtatópatronok tisztítása.
Nyomtató kalibrálása.
Tesztoldal nyomtatása.
Egyéb szükséges m
ű
veletek végrehajtása.
A dokumentum nyomtatása lassú
Több program van nyitva
A számítógép nem rendelkezik elég er
ő
forrással ahhoz, hogy a nyomtató optimális
sebességgel nyomtathasson.
A nyomtatási sebesség növeléséhez nyomtatáskor zárja be a szükségtelen
alkalmazásokat.
Összetett dokumentumokat, rajzokat vagy fényképeket nyomtat a nyomtató
A rajzokat vagy fényképeket tartalmazó dokumentumok nyomtatása lassabb, mint a
szöveges dokumentumoké.
A Legjobb vagy a Maximum dpi nyomtatási mód van kiválasztva
Ha a Legjobb vagy Maximum dpi nyomtatási min
ő
ség van kiválasztva, a nyomtató
lassabban nyomtat. A nyomtatás sebességének növeléséhez válasszon másik
nyomtatási min
ő
ség módot.
HP Photosmart szoftver súgó
71
Sample