HP DeskJet D1330 user manual download (Page 72 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 84
„A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van” üzenet
Ha ezt a hibaüzenetet kapta,
kövesse ezeket az instrukciókat
.
Egyéb hibaüzenetek
Ha hibaüzenetet kap, kövesse az alábbi elveket:
A papír kifogyott üzenet
Ha papír kifogyására figyelmeztet
ő
üzenet jelenik meg, kövesse
A papír kifogyott
üzenet
rész irányelveit.
„Hiba történt az USB-portra történ
ő
íráskor” üzenet
Lehetséges, hogy a nyomtató helytelen adatot kap egy másik USB-eszközr
ő
l vagy egy
USB-elosztóról. Csatlakoztassa a nyomtatót közvetlenül a számítógép USB-portjára.
„Nem lehet kétirányú kommunikációt kialakítani” vagy „A nyomtató nem válaszol”
üzenet
Lehetséges, hogy a nyomtató nem tud kommunikálni a számítógéppel, ha túl hosszú az
USB-kábel.
Ha ezt a hibaüzenetet kapja, ellen
ő
rizze, hogy az USB-kábel nem hosszabb-e 3
méternél.
Megjegyzés
A legjobb nyomtatási hatékonyság érdekében használjon USB
2.0-kompatibilis kábelt.
Az Áramellátás jelz
ő
fény világít vagy villog
1
Áramellátás jelz
ő
fény
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény
világít
, a nyomtató vagy nyomtat, vagy nyomtatásra
kész.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény
nem világít
, a nyomtató ki van kapcsolva.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény
villog
, lásd a következ
ő
információkat.
A villogó jelz
ő
fény jelentése
Ha megjelenik egy hibaüzenet
10. fejezet
70
HP Deskjet D1300 series
Sample