HP DeskJet D1330 user manual download (Page 70 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 70 of 84
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír nincs-e meghajolva. Ha a fotópapír hajlott, tegye egy
m
ű
anyag tasakba, majd hajlítsa a behajlással ellenkez
ő
irányba, amíg ki nem
egyenesedik. Ha a probléma továbbra is fennáll, használjon olyan fotópapírt, amely nincs
meghajolva.
A fotópapír meghajlásának megel
ő
zéséhez szükséges tennivalókat a
Fotópapír tárolása
és kezelése
cím
ű
részben olvashatja.
A fényképnek nem kívánt kerete van
Kisméret
ű
fotópapír esetén
Kisméret
ű
, letéphet
ő
füllel rendelkez
ő
fotópapír esetén
Kisméret
ű
fotópapír esetén
Ha a nyomaton nem kívánt keret látható, próbálja a következ
ő
t:
Illessze a nyomtatópatronokat.
.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, válassza
ki a
Jellemz
ő
k
lapot, és ellen
ő
rizze, hogy a kiválasztott papírméret megegyezik-e
azzal a papírmérettel amire a fénykép formázva lett, illetve a nyomtatóba helyezett
papír méretével.
Ellen
ő
rizze, hogy a forrásként használt képpel minden rendben van-e. Ha például
lapolvasóval beolvasott képet nyomtat, ellen
ő
rizze, hogy az hibátlanul lett-e
beolvasva.
Ellen
ő
rizze, hogy a használt alkalmazás támogatja-e a keret nélküli nyomtatást.
Kisméret
ű
, letéphet
ő
füllel rendelkez
ő
fotópapír esetén
Ha a keret a letéphet
ő
fül alatt jelenik meg, távolítsa el a fület.
10. fejezet
68
HP Deskjet D1300 series
Sample