HP DeskJet D1330 user manual download (Page 68 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 84
A szöveg és a képek igazítása hibás
Ha a nyomatokon a szöveg és a képek rosszul vannak igazítva,
illessze
a
nyomtatópatront.
A dokumentum ferdén vagy nem középre van nyomtatva
1.
Ellen
ő
rizze, hogy csak egyféle papír van-e a papírtálcába helyezve, s az
megfelel
ő
en van-e behelyezve.
2.
Ellen
ő
rizze, hogy a papírszabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez.
3.
Nyomtassa ki újra a dokumentumot.
A dokumentum egy része hiányzik, vagy nem a megfelel
ő
helyre van nyomtatva
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, és er
ő
sítse
meg a következ
ő
beállításokat:
Lap
Beállítás
Jellemz
ő
k
Álló vagy Fekv
ő
: Ellen
ő
rizze, hogy megfelel
ő
en
van-e tájolva a papír.
Méret
: Ellen
ő
rizze, hogy megfelel
ő
papírméret
van-e megadva.
Méretezés a papírmérethez
: Válassza ezt az
opciót a szövegnek és a grafikáknak a megfelel
ő
legördül
ő
listában megadott papírmérethez
történ
ő
méretezéséhez.
Ha még mindig hiányzik a dokumentum egy része, lehet, hogy a nyomtató beállításait
felülbírálják a programban megadott nyomtatási beállítások. Válassza ki a megfelel
ő
nyomtatási beállításokat a programban.
A borítékon ferde a nyomat
1.
A nyomtatóba töltés el
ő
tt hajtsa be a borítékfület a borítékba.
2.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a boríték széléhez.
3.
Nyomtassa ki újra a borítékot.
A dokumentum nem tükrözi az új nyomtatási beállításokat
A nyomtató beállításai eltérhetnek a programban megadott nyomtatási beállításoktól.
Válassza ki a megfelel
ő
nyomtatási beállításokat a programban.
Hiba merült fel a keret nélküli dokumentumokkal
A keret nélküli nyomtatás irányelvei
A kép ferdén van kinyomtatva
Elhalványodás jelentkezik a fénykép széleinél
A fényképnek nem kívánt kerete van
10. fejezet
66
HP Deskjet D1300 series
Sample