HP DeskJet D1330 user manual download (Page 66 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 84
„Nyomtatópatron rossz helyen van” üzenet
Ha ezt az üzenetet kapta, a nyomtatópatron a foglalat nem megfelel
ő
rekeszébe lett
behelyezve.
A háromszín
ű
nyomtatópatront mindig a nyomtatópatron foglalat bal oldali rekeszébe
helyezze be.
A fekete nyomtatópatront a nyomtatópatron foglalat jobb oldali rekeszébe helyezze be.
A fényképek nyomtatási min
ő
sége nem megfelel
ő
Ellen
ő
rizze a papírtálcát
A nyomtató tulajdonságainak ellen
ő
rzése
Ellen
ő
rizze a papírtálcát
1.
Ellen
ő
rizze, hogy a fotópapír a nyomtatandó oldalával lefelé van-e berakva a
papírtálcába.
2.
Csúsztassa el
ő
re a papírt ütközésig.
3.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Ne nyomja annyira er
ő
sen a papírhoz, hogy meggy
ű
rje azt.
A nyomtató tulajdonságainak ellen
ő
rzése
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
párbeszédpanelt, és ellen
ő
rizze
a következ
ő
beállításokat:
Lap
Beállítás
Jellemz
ő
k
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Papírtípus
: Egy megfelel
ő
fotópapír
Nyomtatási min
ő
ség
:
Legjobb
vagy
Maximum dpi
Gyenge a nyomtatás min
ő
sége
Csíkok és hiányzó vonalak
Halvány a nyomat
A nyomtató üres lapokat nyomtat
Csíkok és hiányzó vonalak
Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy tintacsíkok láthatók,
akkor a nyomtatópatronokban valószín
ű
leg kifogyóban van a tinta, vagy a patronok
tisztításra szorulnak. További tudnivalókat a következ
ő
helyeken talál:
A becsült
tintamennyiség megtekintése
és
A nyomtatópatronok automatikus tisztítása
.
10. fejezet
64
HP Deskjet D1300 series
Sample