HP DeskJet D1330 user manual download (Page 65 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 84
5.
Ha a nyomtatópatronnak nem megfelel
ő
azonosítószáma van, vagy lejárt a
felhasználhatósági ideje, helyezzen be egy új nyomtatópatront. További információk
itt olvashatók:
Behelyezési instrukciók
.
6.
Zárja be a nyomtató fed
ő
lapját.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény nem villog, a probléma megoldódott.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény villog, látogassa meg a
www.hp.com/support
weboldalon a HP technikai támogatását.
A nyomtatópatron hibás vagy nem megfelel
ő
en van behelyezve
A nyomtató nem tud nyomtatni, ha a nyomtatópatronok hibásak vagy nem megfelel
ő
en
vannak behelyezve.
A probléma megoldása
1.
Emelje fel a nyomtató fed
ő
lapját.
2.
Tegye az alábbiak egyikét:
Ha hibaüzenet jelent meg a képerny
ő
n, vegye ki azt a patront, amelyiket az
üzenet említi. Folytassa a 3. lépéssel.
Ha nem jelent meg hibaüzenet, vegye ki, s helyezze vissza az összes
nyomtatópatront.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény nem villog, a probléma megoldódott.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény továbbra is villog, folytassa a 4. lépéssel.
3.
Helyezze vissza a nyomtatópatront. További információk itt olvashatók:
Behelyezési
instrukciók
.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény nem villog, a probléma megoldódott.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény továbbra is villog, folytassa a 4. lépéssel.
4.
Tisztítsa meg kézzel
a nyomtatópatront.
5.
Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatóba, majd zárja le a nyomtató fedelét.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény még mindig villog, a nyomtatópatron hibás, ki kell
cserélni.
Megjegyzés
Ha nincs cserepatronja, egy nyomtatópatronnal is nyomtathat
a tintahelyettesít
ő
módban. További információk itt olvashatók:
Tintahelyettesít
ő
mód
.
6.
Ha az Áramellátás jelz
ő
fény a patron kicserélése után is villog, látogassa meg
a
www.hp.com/support
weboldalon a HP technikai támogatását.
„A nyomtató tintahelyettesít
ő
módban van” üzenet
A nyomtató a tintahelyettesít
ő
módba lép, amint érzékeli, hogy csak egy nyomtatópatron
van behelyezve. Ez a nyomtatási mód lehet
ő
vé teszi az egy patronnal történ
ő
nyomtatást, de lassabb lesz, s hatással van a nyomtatási min
ő
ségre is.
Ha mindkét patron a nyomtatóban van, s mégis tintahelyettesít
ő
móddal kapcsolatos
üzenetet kapott, ellen
ő
rizze, hogy a m
ű
anyag véd
ő
szalag el van-e távolítva a
nyomtatópatronokról. Ha a m
ű
anyag véd
ő
szalag takarja a nyomtatópatron érintkez
ő
it, a
nyomtató nem tudja érzékelni, hogy az a patron be van-e helyezve.
HP Photosmart szoftver súgó
63
Sample