HP DeskJet D1330 user manual download (Page 62 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 84
5.
Távolítsa el a beszorult papírt a nyomtató hátuljából, majd helyezze vissza a hátsó
ajtót.
6.
Ha a papírelakadás nem szüntethet
ő
meg a nyomtató hátoldala fel
ő
l, emelje fel a
nyomtató fed
ő
lapját, szüntesse meg a papírelakadást a nyomtató eleje fel
ő
l, majd
engedje vissza a fed
ő
lapot.
Vigyázat!
Óvatosan húzza ki a papírt, mert a nyomtató eleje fel
ő
li
megszüntetés meghibásodást is okozhat.
7.
Tegyen be újra papírt a papírtálcába.
8.
Kapcsolja be a nyomtatót.
9.
Nyomtassa ki újra a dokumentumot.
Megjegyzés
Ha gyakran fordul el
ő
papírelakadás, próbáljon nehezebb papírt
használni. A papír tömegével kapcsolatos specifikációkért tekintse meg a
Nyomtató specifikációi
részt.
Papírproblémák
A nyomtató nem húzza be a papírt
A papír kifogyott üzenet
A nyomtató egyszerre több lapra nyomtat
A nyomtató nem húzza be a papírt
Próbáljon meg egyet vagy többet a következ
ő
megoldási lehet
ő
ségekb
ő
l:
A papírtálcában csökkentse a lapok számát.
Vegye ki a papírt a papírtálcából, majd töltse be újra.
Használjon másik papírtípust.
A papír kifogyott üzenet
Kövesse a fennálló helyzetnek megfelel
ő
lépéseket.
Ha van papír a papírtálcában
Ha nincs papír a papírtálcában
10. fejezet
60
HP Deskjet D1300 series
Sample