HP DeskJet D1330 user manual download (Page 59 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 84
A nyomtatószoftver újratelepítése
1.
Zárja be a víruskeres
ő
programokat és a számítógépen futó egyéb
szoftverprogramokat.
Megjegyzés
Egy víruskeres
ő
b
ő
l való kilépéshez kövesse a gyártójának
instrukcióit.
2.
Törölje le a nyomtatószoftvert:
a.
Helyezze be a nyomtatószoftver CD-jét a meghajtóba, majd kövesse a
képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Megjegyzés
Ha a telepít
ő
nem indul el automatikusan,a Windows
Intéz
ő
ben kattintson a CD-meghajtó bet
ű
jelére, majd kattintson duplán
a setup.exe fájlra. Például kattintson duplán a D:\setup.exe fájlra.
b.
Amikor választania kell, az
Összes eltávolítása
lehet
ő
ség mellett döntsön.
3.
Telepítse újra a nyomtatószoftvert:
a.
Helyezze a nyomtatószoftver CD-jét a meghajtóba.
b.
Fejezze be a telepítést a képerny
ő
n megjelen
ő
útmutatások alapján.
4.
Indítsa újra a víruskeres
ő
programot.
A nyomtató nem nyomtat
Ellen
ő
rizze a következ
ő
ket
Nyomtatókábel csatlakozásának ellen
ő
rzése
A nyomtatási sor törlése
Ha a nyomtató továbbra sem nyomtat
Ellen
ő
rizze a következ
ő
ket
Ha a nyomtató nem nyomtat, ellen
ő
rizze a következ
ő
ket:
A nyomtató csatlakoztatva van az áramforráshoz.
A kábelkapcsolatok nem lazák.
A nyomtató be van kapcsolva.
A nyomtatópatronok megfelel
ő
ek a nyomtató számára, s helyesen vannak
behelyezve.
További tudnivalókat a következ
ő
helyeken talál:
Nyomtatópatronok
és
Behelyezési
instrukciók
.
A papír vagy más média a megfelel
ő
módon van betéve a papírtálcába.
Zárva van a nyomtató fed
ő
lapja.
A hátsó ajtó rögzítve van.
HP Photosmart szoftver súgó
57
Sample