HP DeskJet D1330 user manual download (Page 54 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 84
A tinta eltávolítása a b
ő
rr
ő
l és a ruházatról
A b
ő
rre és a ruházatra került tinta eltávolítása:
Felszín
Orvoslás
B
ő
r
Mossa le a területet dörzshatású szappannal.
Fehér ruha
Mossa ki a ruhát
hideg
vízben, klórtartalmú fehérít
ő
vel.
Színes ruha
Mossa ki a ruhát
hideg
vízben, jól habzó
szalmiákszesszel.
Vigyázat!
A ruhadarabból mindig hideg vízzel távolítsa el a tintát. A meleg vagy
forró víz rögzítheti a tintát a ruhadarabon.
A nyomtatópatronok kézi tisztítása
Ha a HP Deskjet nyomtatót poros környezetben használja, akkor szennyez
ő
dés
halmozódhat fel a patron érintkez
ő
inél. Ez a szennyez
ő
dés tintacsíkokat és hiányzó
vonalakat okozhat a nyomaton. A probléma megoldható a nyomtatópatron érintkez
ő
inek
kézi tisztításával.
A nyomtatópatronok megtisztításához az alábbiakra van szüksége:
Desztillált víz (a vezetékes víz olyan szennyez
ő
déseket tartalmazhat, melyek
károsíthatják a nyomtatópatront)
Vattapálcikák vagy más puha, szálmentes anyag, amely nem fog a
nyomtatópatronhoz tapadni
Vigyázzon, hogy a tisztítás során ne kerüljön
tinta a kezére vagy a ruhájára
.
Felkészülés a tisztításra
1.
Nyissa fel HP Deskjet fedelét.
2.
Várjon, amíg a patrontartó beáll a HP Deskjet nyomtató közepére, ott alaphelyzetbe
áll és elcsendesül.
3.
Távolítsa el a nyomtatópatronokat, és tegye
ő
ket egy papírlapra a réz érintkez
ő
kkel
felfelé.
Vigyázat!
Ne hagyja a nyomtatópatronokat a HP Deskjet nyomtatón kívül
30 percnél tovább.
9. fejezet
52
HP Deskjet D1300 series
Sample