HP DeskJet D1330 user manual download (Page 53 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 84
Tesztoldal nyomtatása
1.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
2.
Kattintson a
Tesztoldal nyomtatása
gombra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
A becsült tintamennyiség megtekintése
Kövesse az alábbi lépéseket a nyomtatóban lév
ő
nyomtatópatronok becsült
tintamennyiségének megtekintéséhez:
1.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
2.
Kattintson a
Becsült tintaszint
fülre.
Megjegyzés
Ha a nyomtatópatronok a behelyezésük el
ő
tt már használatban
voltak, a becsült tintaszintek nem fognak megjelenni a Becsült tintaszint lapon.
A Becsült tintaszint lapon olvashatók a nyomtatópatronok rendelésével kapcsolatos
tudnivalók is. Ezeknek az információknak a megtekintéséhez kattintson a
Nyomtatópatron információk
gombra.
A nyomtató házának karbantartása
Mivel a HP Deskjet nyomtató finom sugarakban szórja a tintát a papírra, így ténylegesen
el
ő
fordulhatnak tintafoltok.
Foltok, szennyez
ő
dések és száraz tintamaradványok eltávolítása a nyomtató
külsejér
ő
l
1.
Kapcsolja ki a HP Deskjet készüléket, majd húzza ki a tápkábelt.
2.
Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a HP Deskjet nyomtató
külsejét.
Vigyázat!
Ne használjon semmiféle tisztítószert! A háztartási tisztító- és
mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát. Tartson távol minden
folyadékot a bels
ő
részekt
ő
l. Ne olajozza be a fém tengelyt, amelyen a
nyomtatópatron foglalata csúszkál. A foglalat el
ő
re- és hátramozgásának a zaja
normális.
HP Photosmart szoftver súgó
51
Sample