HP DeskJet D1330 user manual download (Page 52 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 84
8.
Zárja be a nyomtató fed
ő
lapját.
9.
Illessze
a nyomtatópatronokat a legjobb min
ő
ség elérése érdekében.
A nyomtatópatronok tárolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg
A
nyomtatópatronok karbantartása
részt.
Üres nyomtatópatronok újrahasznosításával kapcsolatos információkért lásd:
HP tintasugaras kiegészít
ő
k újrahasznosítási programja
.
Figyelem!
Tartsa mind az új, mind a használt nyomtatópatronokat gyermekek
számára hozzáférhetetlen helyen.
A nyomtatópatronok illesztése
A nyomtatópatron behelyezése után a legjobb nyomtatási min
ő
ség elérése érdekében
illessze azt.
A nyomtató illesztése
1.
Tegyen egy, még nem haszált sima fehér Letter vagy A4-es papírt a papírtálcába.
2.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
3.
Kattintson a
Nyomtatópatronok illesztése
gombra.
4.
Kattintson az
Illesztés
pontra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
A HP Deskjet egy tesztoldalt nyomtat, beigazítja a nyomtatópatronokat, és kalibrálja
a nyomtatót. A tesztoldalt hasznosítsa újra vagy dobja ki.
A nyomtatópatronok automatikus tisztítása
Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak és pontok hiányoznak, vagy ha azok tintacsíkokat
tartalmaznak, a nyomtatópatronok valószín
ű
leg tisztításra szorulnak, vagy kifogyóban
van bennük a tinta. További információk itt olvashatók:
A becsült tintamennyiség
megtekintése
.
Ha a nyomtatópatronokban van tinta, tisztítsa meg automatikusan a nyomtatópatronokat.
A nyomtatópatronok tisztítása
1.
Nyissa meg a nyomtató
Szerszámosládáját
.
2.
Kattintson a
Nyomtatópatronok tisztítása
gombra.
3.
Kattintson a
Tisztítás
gombra, majd kövesse a képerny
ő
n megjelen
ő
utasításokat.
Amennyiben nyomatain a tisztítás után is hiányoznak bizonyos vonalak vagy pontok,
tisztítsa meg kézzel a nyomtatópatronok érintkez
ő
it
.
Vigyázat!
A nyomtatópatronokat csak akkor tisztítsa, amikor valóban
szükséges. A szükségtelen tisztítással tintát pazarol, és megrövidíti a patron
élettartamát.
Tesztoldal nyomtatása
A nyomtatási beállításokon végzett módosítások hatásait egy tesztoldal nyomtatásával
is megtekintheti.
9. fejezet
50
HP Deskjet D1300 series
Sample