HP DeskJet D1330 user manual download (Page 42 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 84
Több oldal nyomtatása egy lapra
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
Az
Oldalak laponként
legördül
ő
listán válassza ki, hány oldalt szeretne nyomtatni
egy lapra.
4.
Az
Oldalsorrend
legördül
ő
listán válasszon ki egy elrendezést az oldalak számára.
A Jellemz
ő
k lap tetején megjelenik az oldalak elrendezésének képe.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Dokumentum átméretezése
Egy adott papírméretre formázott dokumentum más papírméretre történ
ő
kinyomtatásához használja a nyomtatószoftvert. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha
nem áll rendelkezésére a megfelel
ő
papír.
Ha például létrehozott egy letter méret
ű
papírra formázott dokumentumot, de nincs
semmilyen letter méret
ű
papírja, kinyomtathatja a dokumentumot a rendelkezésére álló,
eltér
ő
méret
ű
papírra is.
Dokumentumok átméretezése egy más méret
ű
papírhoz
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
Kattintson a
Méretezés a papírmérethez
pontra, majd a legördül
ő
listában válassza
ki a nyomtatáshoz használni kívánt papír méretét.
A használni kívánt papírméret annak a papírnak a mérete, amelyre nyomtatni fog,
s nem azé, amelyre a dokumentum formázása történt.
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
Nyomtatási kép
A nyomtatási kép funkció segítségével még a nyomtatás el
ő
tt megtekintheti, milyen lesz
majd a dokumentum kinyomtatva. Ha a kinyomtatott minta nem helyes, leállíthatja a
nyomtatást, és a szükséges mértékben módosíthatja a nyomtatási beállításokat.
Megtekintés nyomtatás el
ő
tt
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
vagy a
Szín
fülre.
3.
Jelölje be a
Nyomtatási kép megjelenítése
jelöl
ő
négyzetet.
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A dokumentum nyomtatása el
ő
tt megjelenik a megtekintési kép.
5.
Tegye az alábbiak egyikét:
A dokumentum nyomtatásához kattintson az
OK
gombra.
A nyomtatási feladat törléséhez kattintson a
Mégse
gombra. A dokumentum
nyomtatása el
ő
tt igény szerint módosítsa a nyomtatási beállításokat.
7. fejezet
40
HP Deskjet D1300 series
Sample