HP DeskJet D1330 user manual download (Page 4 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 84
Kétoldalas nyomtatás
...........................................................................................
41
Kétoldalas dokumentumok kötése
.......................................................................
41
8
Nyomtatószoftver
...............................................................................................
43
A HP Deskjet beállítása alapértelmezett nyomtatóként
.......................................
43
A nyomtató alapértelmezett beállításainak megadása
.........................................
43
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
.............................................................
44
A Mi ez? súgó
.......................................................................................................
45
Tinta állapota ablak
..............................................................................................
45
A nyomtatószoftver frissítéseinek letöltése
..........................................................
45
9
Karbantartás
.......................................................................................................
47
Nyomtatópatronok behelyezése
...........................................................................
47
A nyomtatópatronok illesztése
.............................................................................
50
A nyomtatópatronok automatikus tisztítása
..........................................................
50
Tesztoldal nyomtatása
..........................................................................................
50
A becsült tintamennyiség megtekintése
...............................................................
51
A nyomtató házának karbantartása
......................................................................
51
A tinta eltávolítása a b
ő
rr
ő
l és a ruházatról
..........................................................
52
A nyomtatópatronok kézi tisztítása
.......................................................................
52
A nyomtatópatronok karbantartása
......................................................................
53
A nyomtató Szerszámosládája
.............................................................................
54
10
Hibaelhárítás
.......................................................................................................
55
Telepítési problémák
............................................................................................
55
A nyomtató nem nyomtat
......................................................................................
57
Papírelakadás
.......................................................................................................
59
Papírproblémák
....................................................................................................
60
A nyomtató elakadt
...............................................................................................
61
Nyomtatópatron problémák
..................................................................................
62
A fényképek nyomtatási min
ő
sége nem megfelel
ő
..............................................
64
Gyenge a nyomtatás min
ő
sége
............................................................................
64
A dokumentum nyomtatása hibás
........................................................................
65
Hiba merült fel a keret nélküli dokumentumokkal
.................................................
66
Hibaüzenetek
........................................................................................................
69
Az Áramellátás jelz
ő
fény világít vagy villog
..........................................................
70
A dokumentum nyomtatása lassú
........................................................................
71
Ha továbbra is problémákba ütközik
....................................................................
72
A
HP támogatás
......................................................................................................
73
A támogatás folyamata
.........................................................................................
73
A HP telefonos támogatási szolgáltatása
.............................................................
73
B
Tartozékok
...........................................................................................................
75
C
M
ű
szaki információk
..........................................................................................
76
Nyomtató specifikációi
..........................................................................................
76
Környezeti termékkezelési program
.....................................................................
76
Regulatory notices
................................................................................................
78
Tárgymutató
................................................................................................................
79
2
HP Deskjet D1300 series
Sample