HP DeskJet D1330 user manual download (Page 39 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 84
Prezentáció nyomtatása
A Prezentáció nyomtatása lehet
ő
séget jó min
ő
ség
ű
dokumentumok nyomtatására
használja, például:
Levelek
Brosúrák
Írásvetít
ő
fóliák
Papírtípus választása
Ha jobb min
ő
ségben nyomtat, a HP ajánlja, hogy saját maga válassza ki a konkrét
papírtípust.
Konkrét papírtípus kiválasztása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
A
Papírtípus
legördül
ő
listában kattintson a
Több
pontra, majd válassza ki a
használni kívánt papírtípust.
4.
Kattintson az
OK
gombra.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A nyomtatás sebességének vagy min
ő
ségének
módosítása
A HP Deskjet automatikusan kiválasztja a nyomtatási min
ő
ség és sebesség beállítást a
választott papírtípustól függ
ő
en. A nyomtatási folyamat sebességének és min
ő
ségének
testreszabásához módosíthatja a nyomtatási min
ő
ség beállítását.
Nyomtatási min
ő
ség beállításai
A
Gyorsvázlat
vázlat min
ő
ség
ű
nyomatot hoz létre a legkevesebb tinta
felhasználásával, a leggyorsabb nyomtatási sebeséggel.
A
Gyors normál
jobb min
ő
séget eredményez, mint a Gyorsvázlat, s gyorsabban
nyomtat, mint a Normál beállítás.
A
Normál
biztosítja a legjobb egyensúlyt a nyomtatási min
ő
ség és sebesség között,
s megfelel a legtöbb nyomtatási feladat számára.
A
Legjobb
biztosítja a legjobb egyensúlyt a magas nyomtatási min
ő
ség és
sebesség között, s kiváló min
ő
ség
ű
nyomtatási feladatok számára használható. A
Legjobb beállítással azonban a legtöbb dokumentum lassabban nyomtatható ki,
mint Normál módban.
A
Maximum dpi
optimalizálja azt a dpi értéket, mellyel a HP Deskjet nyomtatni fog.
A maximum dpi módban történ
ő
nyomtatás több id
ő
t vesz igénybe, s nagyobb
szabad lemezterületet igényel. További információk itt olvashatók:
Maximum dpi
.
A nyomtatási min
ő
ség és sebesség beállítása
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
HP Photosmart szoftver súgó
37
Sample