HP DeskJet D1330 user manual download (Page 32 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 84
4.
Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha szoftver rendelkezik üdvözl
ő
kártya-nyomtatási funkcióval,
akkor kövesse annak utasításait. Eltér
ő
esetben kövesse az alábbi utasításokat.
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállítást:
Nyomtatási min
ő
ség
:
Normál
Papírtípus
: Kattintson a
Több
pontra, majd válasszon egy megfelel
ő
kártyatípust.
Méret
: Megfelel
ő
kártyaméret
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Füzetek nyomtatás
A füzetnyomtatás automatikusan átrendezi és átméretezi a dokumentum oldalait, így
azok a megfelel
ő
sorrendbe kerülnek a dokumentum könyvvé való összehajtásakor.
Ha például négyoldalas füzetet nyomtat a papír mindkét oldalára, akkor az oldalak az
alábbiak szerint lesznek elrendezve és nyomtatva:
Irányelvek
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 80 papírlap.
6. fejezet
30
HP Deskjet D1300 series
Sample