HP DeskJet D1330 user manual download (Page 31 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 84
3.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
4.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre.
3.
Adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Nyomtatási min
ő
ség
:
Legjobb
Papírtípus
: Kattintson a
Több
pontra, majd válasszon egy megfelel
ő
HP
tintasugaras papírt.
Tájolás
:
Álló
vagy
Fekv
ő
Méret
: Egy megfelel
ő
papírméret
Kétoldalas nyomtatás
:
Kézi
További információk itt olvashatók:
Kétoldalas nyomtatás
.
4.
A nyomtatáshoz kattintson az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Üdvözl
ő
kártyák nyomtatása
Üdvözl
ő
kártyák
Hajtsa ki az el
ő
re hajtogatott kártyákat, majd helyezze
ő
ket a papírtálcába.
A kiváló eredményhez használjon HP üdvözl
ő
kártya papírt.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 20 kártya.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Pörgesse át a kártyákat, hogy elválassza
ő
ket egymástól, majd igazítsa össze a
széleiket.
3.
Helyezze az üdvözl
ő
kártyákat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé
kell nézni.
HP Photosmart szoftver súgó
29
Sample