HP DeskJet D1330 user manual download (Page 30 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 84
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Helyezze az írásvetít
ő
fóliákat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé,
a ragasztósávnak pedig felfelé és a nyomtató felé kell nézni.
3.
Óvatosan nyomja az írásvetít
ő
fóliákat a nyomtatóba amíg lehet, úgy, hogy a
ragasztósávok ne akadjanak egymásba.
4.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a fóliák széléhez.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában kattintson a
Prezentáció nyomtatása
pontra, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Papírtípus
: Kattintson a
Több
pontra, majd válasszon egy megfelel
ő
írásvetít
ő
fóliát.
Papírméret
: Egy megfelel
ő
papírméret
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Brosúrák nyomtatása
Irányelvek
Nyissa meg a fájlt a szoftverprogramban és adja meg a brosúra méretét. Gy
ő
z
ő
djön
meg róla, hogy a méret azonos a brosúra nyomtatására használni kívánt papír
méretével.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 30 lap brosúrapapír.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Helyezze a papírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell nézni.
6. fejezet
28
HP Deskjet D1300 series
Sample