HP DeskJet D1330 user manual download (Page 29 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 84
Irányelvek
A legújabb nyomtatási tippeket a CD/DVD tattoo médiával kapott instrukciókban
találhatja.
A nyomtató károsodását elkerülend
ő
, egy CD/DVD tattoo-t ne helyezzen be
többször a nyomtatóba.
Gy
ő
z
ő
djön meg, hogy a CD/DVD tattoo teljesen lefedi a hátlapot, nincsenek szabad
részek. A CD/DVD tattoo véd
ő
hátlapjának a nyomtatás el
ő
tti bármilyen mérték
ű
eltávolítása károsíthatja a nyomtatót.
Kerülje az olyan CD/DVD tattoo lapok használatát, melyek hátoldaláról le van húzva
a véd
ő
lap, meg vannak hajolva, gy
ű
röttek vagy bármilyen más módon sérültek.
Ne lépje túl az adagolótálca kapacitását: 1 ív CD/DVD tattoo papír.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Emelje fel a kiadótálcát, majd távolítsa el az összes papírt az adagolótálcából.
2.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
3.
Helyezzen egy ív CD/DVD tattoo papírt az adagolótálca jobb oldalára. A
nyomtatandó oldalnak lefelé kell nézni.
4.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
6.
Engedje le a kiadótálcát.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Jellemz
ő
k
fülre, majd adja meg a nyomtatási beállításokat a lenti
sorrendben:
Méret
:
5x7".
Papírtípus
: Kattintson a
Több
pontra, majd kattintson a
Specifikus
papírtípusok
pontra, majd kattintson a
HP CD/DVD tattoo
lehet
ő
ségre.
Nyomtatási min
ő
ség
:
Legjobb
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Írásvetít
ő
fóliák nyomtatása
Irányelvek
A kiváló eredmény eléréséhez használjon HP prémium tintasugaras írásvetít
ő
fóliát.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 20 írásvetít
ő
fólia.
HP Photosmart szoftver súgó
27
Sample