HP DeskJet D1330 user manual download (Page 28 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 84
Címkék nyomtatása
Irányelvek
Csak olyan papír, m
ű
anyag vagy átlátszó címkét használjon, amelyet kifejezetten
tintasugaras nyomtatóhoz terveztek.
Csak teljes címkeíveket használjon.
Kerülje a ragadós, gy
ű
rött vagy a hátsó véd
ő
rétegt
ő
l elváló címkék használatát.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 15 címkeív (csak Letter vagy A4-es méret
ű
íveket használjon).
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Pörgesse át a címkeíveket, hogy elválassza
ő
ket egymástól, majd igazítsa össze a
széleiket.
3.
Helyezze a címkeíveket a tálca jobb oldalára. A címke oldalának kell lefelé nézni.
4.
Tolja be az íveket ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a lapok széleihez.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha szoftver rendelkezik címkenyomtatási funkcióval, akkor
kövesse annak utasításait. Eltér
ő
esetben kövesse az alábbi utasításokat.
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában kattintson az
Általános, mindennapi
nyomtatás
pontra, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Papírtípus
:
Sima papír
Papírméret
: Egy megfelel
ő
papírméret
4.
Kattintson az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
CD/DVD tattoo-k nyomtatása
Megjegyzés
Ez a jellemz
ő
nem feltétlenül érhet
ő
el az Ön országában/
térségében.
6. fejezet
26
HP Deskjet D1300 series
Sample