HP DeskJet D1330 user manual download (Page 26 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 84
3.
Tolja be a borítékokat ütközésig a nyomtatóba.
4.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a borítékok széléhez.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson az
Jellemz
ő
k
fülre, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Papírtípus
:
Sima papír
Méret
: Megfelel
ő
borítékméret
3.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Levelez
ő
lapok nyomtatása
Irányelvek
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 20 levelez
ő
lap.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Helyezze a kártyákat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé, a rövid
oldalnak pedig a nyomtató felé kell néznie.
3.
Tolja be a kártyákat ütközésig a nyomtatóba.
4.
A papírvezet
ő
t csúsztassa szorosan a kártyák széléhez.
6. fejezet
24
HP Deskjet D1300 series
Sample