HP DeskJet D1330 user manual download (Page 25 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 84
3.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
4.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában kattintson a
Prezentáció nyomtatása
pontra, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Papírtípus
:
Sima papír
Papírméret
: Egy megfelel
ő
papírméret
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Borítékok nyomtatása
Irányelvek
Kerülje a következ
ő
tulajdonságú borítékok használatát:
Kapcsokat vagy ablakokat tartalmaznak
Vastag, szabálytalan vagy pöndörödött széleik vannak
Fényes vagy dombornyomásos borításúak
Gy
ű
r
ő
dések, szakadások vagy egyéb sérülések vannak rajtuk
Egy, illetve több borítékot is nyomtathat.
Igazítsa össze a borítékok széleit miel
ő
tt a papírtálcára helyezné azokat.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 10 boríték.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Helyezze a borítékokat a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell
nézni. A fülnek bal felé kell nézni.
HP Photosmart szoftver súgó
23
Sample