HP DeskJet D1330 user manual download (Page 24 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 84
3.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
Megjegyzés
A papír túl fog érni a tálca szélén.
4.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában kattintson az
Általános, mindennapi
nyomtatás
pontra, majd adja meg a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Papírtípus
:
Sima papír
Papírméret
: Egy megfelel
ő
papírméret
4.
Válassza a következ
ő
nyomtatási beállításokat:
Nyomtatási min
ő
ség
pontot, ha nem a Normál beállítással szeretne nyomtatni
Nyomtatás mindkét oldalra
pontot, ha a papír mindkét oldalára kíván
nyomtatni
További információk itt olvashatók:
Kétoldalas nyomtatás
.
5.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Levelek nyomtatása
Irányelvek
A borítékok nyomtatásának információit lásd a
borítékok
résznél.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 80 papírlap.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Helyezzen sima papírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell
nézni.
Megjegyzés
Ha fejléces papírt használ, a fejlécnek lefelé s a nyomtató
irányába kell nézni.
6. fejezet
22
HP Deskjet D1300 series
Sample