HP DeskJet D1330 user manual download (Page 23 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 84
3.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
4.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Nyomtatás
1.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
2.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
3.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában válassza az
Általános, mindennapi
nyomtatás
vagy a
Gyors/gazdaságos nyomtatás
lehet
ő
séget, majd adja meg a
következ
ő
nyomtatási beállításoka:.
Papírtípus
:
Sima papír
Papírméret
: Egy megfelel
ő
papírméret
4.
Szükség szerint válasszon ki bármilyen más nyomtatási beállítást, majd kattintson
az
OK
gombra.
A Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanelen megjelen
ő
tulajdonságokról a
A Mi ez?
súgó
használatával juthat b
ő
vebb információhoz.
Dokumentumok nyomtatása
Irányelvek
A piszkozatokhoz használja a
Gyors/gazdaságos nyomtatást
.
Használjon kevesebb papírt a
kétoldalas nyomtatás
segítségével.
Ne lépje túl a papírtálca kapacitását: 80 papírlap.
Felkészülés a nyomtatásra
1.
Csúsztassa a papírszabályzót teljesen balra.
2.
Helyezzen sima papírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé kell
nézni.
HP Photosmart szoftver súgó
21
Sample