HP DeskJet D1330 user manual download (Page 17 of 84)

Languages: Hungarian
Pages:84
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 84
3.
Helyezze a fotópapírt a tálca jobb oldalára. A nyomtatandó oldalnak lefelé, a rövid
oldalnak pedig a nyomtató felé kell néznie.
Ha letéphet
ő
füllel rendelkez
ő
fotópapírt használ, ellen
ő
rizze, hogy a fül a
nyomtatótól távolabbi oldalon van-e.
4.
Tolja be a papírt ütközésig a nyomtatóba.
5.
A papírszabályzót csúsztassa szorosan a papír széléhez.
Nyomtatás
Megjegyzés
Ha szoftver rendelkezik fotónyomtatási funkcióval, akkor kövesse
annak utasításait. Ellenkez
ő
esetben kövesse az alábbi utasításokat.
1.
Nyissa meg a képet egy szoftverben, mely lehet
ő
vé teszi a szerkesztést. Ilyen
például a HP Photosmart szoftver.
2.
Nyissa meg a
Nyomtató tulajdonságai párbeszédpanel
ablakot.
3.
Kattintson a
Nyomtatási parancsikonok
fülre.
4.
A
Nyomtatási parancsikonok
listában válassza a
Fotónyomtatás-keret nélkül
lehet
ő
séget, majd adja meg a következ
ő
beállításokat:
Nyomtatási min
ő
ség
:
Normál
vagy
Legjobb
Megjegyzés
A legjobb felbontás eléréséhez menjen a
Jellemz
ő
k
lapra, majd a
Nyomtatási min
ő
ség
legördül
ő
listában kattintson a
Maximum dpi
pontra.
Papírtípus
: Megfelel
ő
fotópapírtípus
Papírméret
: Megfelel
ő
papírméret keret nélküli fotónyomtatáshoz
Tájolás
:
Álló
vagy
Fekv
ő
HP Photosmart szoftver súgó
15
Sample