HP DeskJet 9300 user manual download (Page 51 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 54
HUWW
Hewlett-Packard korlátozott garancianyilatkozat
A korlátozott garancia terjedelme
1
A Hewlett-Packard garantálja a végfelhasználónak, hogy a
fent megnevezett HP termékek anyag- és gyártási hibáktól
mentesen fognak működni, a végfelhasználó általi vásárlás
napjától számított, fent megnevezett időtartamig.
2
Szoftvertermékekre vonatkozóan a HP korlátozott garanciája
csak arra az esetre érvényes, ha a szoftver nem hajtja végre a
programozott utasításokat. A HP nem garantálja, hogy
bármely termék működése megszakításoktól, illetve hibáktól
mentes lesz.
3
A HP korlátozott garancia csak a rendeltetésszerű használat
során bekövetkezett meghibásodásokra vonatkozik, és nem
érvényes, ha a meghibásodás többek között az alábbi okokra
vezethetők vissza:
a
Helytelen karbantartás vagy módosítás;
b
Nem a HP által szállított vagy jóváhagyott szoftver,
hordozó, alkatrész vagy kellék használata;
c
A termék specifikációinak meg nem felelõ üzemeltetés.
d
Nem engedélyezett módosítás vagy nem rendeltetésszerû
használat.
4
A nem HP tintapatronok vagy újratöltött tintapatronok
használata nem befolyásolja a HP nyomtatótermékekre
vonatkozó garanciáját, illetve a HP-vel kötött karbantartási
szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodását vagy
károsodását a nem HP vagy újratöltött nyomtatópatronok
használata okozza, a HP az adott nyomtatóhiba, illetve
károsodás javításakor fel fogja számítani a szokásos munka-
és anyagdíjakat.
5
Ha a garanciális időszak alatt a HP értesítést kap bármely
garanciális HP termék meghibásodásáról, a HP belátása
szerint a terméket megjavítja vagy kicseréli.
6
Ha a HP a hiba bejelentésétől számított méltányos időn belül
nem tudná megjavítani vagy kicserélni a meghibásodott
garanciális terméket, akkor a HP a termék vételárát
visszatéríti.
7
A HP nem köteles a terméket megjavítani, kicserélni vagy a
vételárat a vásárlónak visszatéríteni mindaddig, amíg a
vásárló vissza nem juttatja a hibás terméket a HP-hez.
8
A cseretermék lehet új vagy újszerű állapotban levő termék,
feltéve, hogy teljesítménye a kicserélt termékével megegyezik
vagy annál jobb.
9
A HP termékek tartalmazhatnak az újjal megegyező
teljesítményű újragyártott alkatrészeket, összetevőket vagy
anyagokat is.
10
A HP korlátozott garanciája bármely olyan országban, illetve
térségben érvényes, ahol a garancia alatt álló HP terméket a
HP forgalmazza. További garanciális javítási szerződések
(például helyszíni szerviz) is rendelkezésre állnak a hivatalos
HP szervizközpontoknál vagy a hivatalos viszonteladók révén
azokban az országokban, amelyekben a HP a terméket
forgalmazza.
Garanciakorlátozások
AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM
RENDELKEZNEK, SEM A HP, SEM PEDIG A HP HARMADIK
FÉL BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN EGYÉB
GARANCIÁT, ÉS KÜLÖNÖSKÉPPEN ELZÁRKÓZNAK AZ
ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE ÉS AZ EGY
ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ
KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁKTÓL.
Felelősségkorlátozások
1
Amennyiben a helyi törvények másként nem rendelkeznek, a
fenti garancianyilatkozat a vásárló számára biztosított egyedüli
és kizárólagos jogorvoslat.
2
AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM
RENDELKEZNEK, A FENTI GARANCIANYILATKOZATBAN
KIFEJEZETT FELELŐSSÉGET KIVÉVE, A HP VAGY A HP
HARMADIK FÉL BESZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK
SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETLEN,
KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, SEM SZERZŐDÉS,
MAGÁNJOGVÉTEK VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGI
MEGFONTOLÁS ALAPJÁN SEM, TEKINTET NÉLKÜL
ARRA, HOGY A KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK
LEHETŐSÉGÉRE FELHÍVTÁK-E A FIGYELMET VAGY SEM.
Helyi törvény
1
Jelen garancianyilatkozat a vevőnek meghatározott törvényes
jogokat biztosít. A vevőnek ezeken kívül lehetnek egyéb jogai
is, amelyek az Egyesült Államokban államonként, Kanadában
tartományonként, a világ más tájain országonként/
térségenként változhatnak.
2
Amennyiben ez a garancianyilatkozat nincs összhangban a
helyi törvényekkel, a garancianyilatkozatot a helyi törvények
követelményeinek megfelelően módosítottnak kell tekinteni.
Lehetséges, hogy az adott helyi törvények alapján az ezen
garancianyilatkozatban található kizáró és korlátozó
nyilatkozatok némelyike nem vonatkozik a vevőre. Például, az
Egyesült Államok egyes államainak kormányai, illetve az
Egyesült Államokon kívüli egyes kormányok (többek között
kanadai provinciákban is) a következő korlátozásokat
alkalmazhatják:
HP termék
A korlátozott garancia idõtartama
Szoftver
90 nap
Tartozékok
90 nap
Nyomtatópatronok
90 nap
Nyomtató perifériális hardver (a részleteket lásd alább)
1 év
Sample
This manual is suitable for devices