HP DeskJet 9300 user manual download (Page 43 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 54
HUWW
5-14
Mintaoldal nyomtatása
Ha a számítógéphez nem csatlakoztatva nyomtat egy mintaoldalt, akkor ellenőrizheti, hogy
magával a nyomtatóval minden rendben van-e, jól van-e beállítva.
1
Kapcsolja ki a nyomtatót, várjon néhány másodpercet, majd a
T
ÁPELLÁTÁS
gomb
megnyomásával kapcsolja be.
2
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Folytatás gombot, és akkor engedje fel, amikor a
Folytatás jelzőlámpa villogni kezd. A nyomtató ekkor elkezdi a mintaoldal nyomtatását.
Diagnosztikai oldal nyomtatása
Ez az oldal akkor hasznos, ha a HP műszaki támogatását veszi igénybe egy nyomtatóval
kapcsolatos probléma elhárításakor.
1
Kapcsolja be a nyomtatót.
2
A
T
ÁPELLÁTÁS
gombot tartsa lenyomva, és nyomja meg a nyomtató
F
OLYTATÁS
gombját
négyszer, majd engedje fel a
T
ÁPELLÁTÁS
gombot.
3
A nyomtató ekkor elkezdi a diagnosztikai oldal nyomtatását. Ha a nyomtató nem kezdi el a
diagnosztikai oldal nyomtatását, akkor valami baj van vele. Vegye fel a kapcsolatot a
HP Ügyfélszolgálati központtal (lásd:
„Ügyfélszolgálat”
).
Nyomtatási feladat megszakítása
A nyomtatási feladatot kétféleképpen szakíthatja meg:
z
Nyomja meg a nyomtató
M
EGSZAKÍTÁS
gombját a nyomtató előlapján. A nyomtatási feladat
azonnal leáll.
-vagy-
z
A nyomtatási feladatokat a nyomtatási sorból is törölheti. További információkat ezzel
kapcsolatban a Windows vagy Macintosh online súgóban talál.
A
M
EGSZAKÍTÁS
gomb megnyomása törli a nyomtató által éppen feldolgozás alatt álló feladatot.
Nincs hatással a feldolgozásra váró nyomtatási feladatokra.
Sample
This manual is suitable for devices