HP DeskJet 9300 user manual download (Page 39 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 54
HUWW
5-10
Hálózati nyomtatási probléma
Ez a fejezet a megosztott nyomtatókon fellépő nyomtatási problémák elhárításával
kapcsolatban nyújt segítséget.
Ellenőrizze a következőket:
z
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, és a fedele le van-e csukva.
z
Győződjön meg arról, hogy a hátsó panel zárja rögzített helyzetben van-e.
z
Ellenőrizze, hogy a patronok jól vannak-e a helyükön (lásd:
„A nyomtatópatronok cseréje”
)
és a papír jól van-e a nyomtatóba téve (lásd:
„Papír betöltése”
).
z
Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel és a nyomtatókábelek csatlakozásai jók-e.
z
Ha a
F
OLYTATÁS
gomb villog, nyomja meg, és várjon néhány másodpercet, amíg a
nyomtatás elindul.
z
Ha a nyomtatás nem indul el, nézzen meg a fedél alatt, hogy nem akadt-e el a papír. A
papírelakadások elhárításának leírása itt olvasható:
„A papír elakadt a nyomtatóban”
.
A Tápellátás és a
Nyomtatópatron jelzőlámpa ég
z
A tinta fogytán van vagy kifogyott
Cserélje ki az üres nyomtatópatronokat, és próbáljon újra
nyomtatni. További tudnivalók:
„A nyomtatópatronok cseréje”
.
A Tápellátás és a Folytatás
lámpa villog
Lehet, hogy valami akadályozza a nyomtatópatronok mozgását.
Kapcsolja ki a nyomtatót, nyissa fel a fedelet, és ellenőrizze a
következőket:
z
Vegyen ki mindenféle csomagolóanyagot a nyomtatóból.
z
Ellenőrizze, hogy nincs-e elakadt papír a nyomtatóban. Vegye
ki a kilógó papírokat, majd a görgők közé szorult lapokat. Lásd
„A papír elakadt a nyomtatóban”
.
ha nincs semmilyen akadály, kapcsolja ki, majd kapcsolja újra be
a nyomtatót.
A Folytatás jelzőlámpa villog
A papír elakadt, vagy a papírtovábbító motor nem működik. Lásd
„A papír elakadt a nyomtatóban”
.
Minden lámpa villog
Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Ha minden lámpa villog, húzza
ki a nyomtató csatlakozódugaszát a fali dugaszolóaljzatból, hogy
ne legyen áramellátás. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor
valószínűleg a nyomtató meghibásodása okozza. Vegye fel a
kapcsolatot a HP Ügyfélszolgálati központtal (lásd:
„Ügyfélszolgálat”
).
Ha ezt látja...
A probléma oka valószínűleg a következő...
A nyomtató megosztása vegyes Mac/PC hálózati környezetben nem ajánlott.
Sample
This manual is suitable for devices