HP DeskJet 9300 user manual download (Page 36 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 54
5-7
HUWW
A nyomtatási kép előzetes megtekintése szolgáltatással nyomtatás előtt ellenőrizheti a
dokumentumot. Ellenőrizze a dokumentumban lévő grafikákat, hogy aktuális méretük
belefér-e a nyomtató nyomtatható területébe.
Ha a nyomtatni kívánt dokumentum ráfér a nyomtató által támogatott valamelyik
papírméretre, akkor töltsön be megfelelő méretű papírt. Ellenőrizze, hogy megfelelően
állította-e be a laptájolást.
Néha a szoftvercsomagok lehetővé teszik, hogy a megadott papírméretnek
megfelelően méretezett nyomtatási módot válasszon.
z
Ellenőrizze, hogy helyesen töltötte-e be a papírt.
Ellenőrizze, hogy a szélességet és hosszúságot beállító papírvezetők szorosan
illeszkednek a papírköteg bal oldali és alsó széléhez. Az is ellenőrizze, hogy a megfelelő
papírtájolást választotta-e. További tudnivalók:
„Papír betöltése”
és
„A nyomtatási
beállítások módosítása”
.
z
Ha a fenti megoldások egyike sem vezet célra, a probléma oka valószínűleg a használt
szoftvercsomaggal való ütközés.
Ellenőrizze a Start CD-n a readme fájlban az ismert szoftverütközéseket. Az alkalmazás
kézikönyvét is tanulmányozza át, illetve forduljon az alkalmazás készítőjéhez a hibával
kapcsolatos konkrétabb segítségért.
A szöveg vagy a képek elhelyezése nem megfelelő
z
Ellenőrizze a papírméret és a tájolás beállításait.
Ellenőrizze, hogy a szoftverben megadott papírméret és laptájolás megfelel-e
nyomtató-illesztőprogramban megadottak beállításoknak.
z
Ellenőrizze, hogy helyesen töltötte-e be a papírt.
Ha a lapon minden ferdén vagy elcsúszva jelenik meg, ellenőrizze, hogy a szélességet és
hosszúságot beállító papírvezetők szorosan illeszkednek-e a papírköteg bal oldali és alsó
széléhez, és hogy a fő papírtálcába legfeljebb 150 lap papír van-e betöltve.
z
Ellenőrizze a margóbeállításokat.
Ha a szöveg vagy grafika a lap széleinél csonkolt, győződjön meg arról, hogy a
dokumentum margóbeállításai nem haladják meg a nyomtató nyomtatható területének
nagyságát. További tudnivalók:
„Minimális nyomtatási margók”
.
A nyomtató értelmetlen karaktereket nyomtat
z
Ellenőrizze a kábelcsatlakozást.
Az értelmetlen karakterek nyomtatását sokszor a nyomtató és a számítógép közötti nem
megfelelő kábelcsatlakozás okozza.
z
Lehet, hogy nem a megfelelő nyomtató van kiválasztva.
Győződjön meg arról, hogy a nyomtató az aktuális vagy az alapértelmezett nyomtató.
z
Lehet, hogy a dokumentum sérült.
Ez ritkán fordul elő. Ha más dokumentumokat jól tud nyomtatni ugyanazzal a szoftverrel,
akkor próbálja meg kinyomtatni a dokumentum biztonsági másolatát.
z
Ellenőrizze, hogy nincs-e ütközés az ugyanazt a portot használó eszközökkel.
Párhuzamos kábel használata esetén ellenőrizze, hogy nyomtatója közvetlenül van-e
csatlakoztatva a párhuzamos portra. Ne használja a portot más eszközökkel, például Zip
meghajtókkal vagy más nyomtatókkal együtt.
z
Lehet, hogy a rendszert újra kell indítani.
Kapcsolja ki a nyomtatót és a számítógépet, várjon pár másodpercet, kapcsolja vissza a
gépeket, és próbáljon meg újra nyomtatni.
Sample
This manual is suitable for devices