HP DeskJet 9300 user manual download (Page 34 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 54
5-5
HUWW
A színek egymásba folynak
z
Ellenőrizze a nyomtatási minőség beállítást.
A papírtípus és a nyomtatási minőség bizonyos beállításai (például az írásvetítő fólia vagy
a legjobb minőség) másoknál több tintát fogyasztanak. Válasszon más nyomtatási
beállításokat a nyomtató-illesztőprogramban. Emellett ellenőrizze, hogy a megfelelő
papírtípust választotta-e a nyomtató-illesztőprogramban.
z
Ellenőrizze a papírtípus beállítást.
Egyes papírtípusok nem használhatók a HP nyomtatóhoz. Az ajánlott hordozókkal
kapcsolatban lásd:
„Nyomtatás és a hordozók betöltése”
.
z
A HP nem ajánlja vagy támogatja az újratöltött nyomtatópatronok használatát.
Az újratöltési eljárások és nem megfelelő tinták használata megzavarhatja a finom
nyomtatórendszert, és rossz nyomtatási minőséget vagy akár a nyomtató sérülését
okozhatja. Eredeti HP nyomtatópatronok rendelésével kapcsolatban lásd:
„HP kellékek és
kiegészítők”
.
Ha fényképpapírra és írásvetítő fóliára nyomtat, ügyeljen a következőkre:
z
A papírt nyomtatási oldalával lefelé töltse be az előoldali kézi adagolóból vagy a fő
papírtálcából.
z
A papírt nyomtatási oldalával felfelé töltse be a hátoldali kézi adagolóból.
z
Csak a
„HP kellékek és kiegészítők”
fejezetben felsorolt HP Inkjet írásvetítő fóliákat
használjon.
A tinta a fehér (üres) területre kenődik
z
A nyomatnak meg kell száradnia.
Sok tintát igénylő nyomtatáskor hosszabb időt kell hagynia a dokumentum
megszáradásához. Ez különösen fólianyomtatáskor fontos. Közvetlenül nyomtatás után
ellenőrizze, hogy elkenődik-e a tinta. A nyomtató-illesztőprogramban növelheti a
száradási idő hosszúságát.
z
Egyes papírtípusok nem szívják be megfelelően a tintát, amelynek hatására a tinta
lassabban szárad, így elkenődhet. Az ajánlott hordozókkal kapcsolatban lásd:
„Nyomtatás
és a hordozók betöltése”
.
z
A papír meggyűrődik a sok tintától.
Gazdag, kevert színeket tartalmazó dokumentumok nyomtatásakor a papírra sok tinta
kerülhet, amelynek hatására az meggyűrődhet, így a tinta elmaszatolódhat. A nyomtatási
minőség beállítása legyen Normál vagy Gyors, vagy használjon HP Premium Paper
papírt, amelyet élénk színű dokumentumok nyomtatására terveztek.
z
Ellenőrizze, hogy a nyomtatópatronon nem rakódott-e le a felesleges tinta.
A tintalerakódást a patronok megtisztításával lehet megszüntetni. További tudnivalók:
„A
nyomtatópatronok tisztítása”
.
A tinta nem tölti ki teljesen a szöveget vagy a képet
z
Ellenőrizze a nyomtatópatronokat.
Előfordulhat, hogy valamelyik nyomtatópatronban kevés vagy elfogyott a tinta.
Ellenőrizze, hogy nem égnek-e a LED-ek a nyomtatón (további tudnivalók:
„A nyomtató
jelzőlámpái villognak”
és
„Nyomtatópatron probléma”
). Cserélje ki az üres
nyomtatópatronokat, és próbáljon újra nyomtatni. További tudnivalók:
„A
nyomtatópatronok cseréje”
.
Amikor a nyomtatási minőség érezhetően romlik, érdemes megtisztítania a patronokat.
További tudnivalók:
„A nyomtatópatronok tisztítása”
.
Sample
This manual is suitable for devices