HP DeskJet 9300 user manual download (Page 32 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 54
5-3
HUWW
Papíradagolási problémák
z
Győződjön meg arról, hogy a papír nem akadt el.
Elakadás megszüntetésével kapcsolatban lásd:
„A papír elakadt a nyomtatóban”
.
z
Ellenőrizze, hogy helyesen töltötte-e be a papírt.
Ellenőrizze, hogy a szélességet és hosszúságot beállító papírvezetők szorosan
illeszkednek a papírköteg bal oldali és alsó széléhez. További tudnivalók:
„Papír
betöltése”
.
z
Ellenőrizze a papírtípust.
Egyes papírtípusok nem használhatók a HP nyomtatóhoz. Az ajánlott hordozókkal
kapcsolatban lásd:
„Nyomtatás és a hordozók betöltése”
.
z
Ellenőrizze, hogy csak egy típusú papír van-e betöltve.
z
Ellenőrizze, hogy a tálcában van-e elég papír.
z
Ha a fenti megoldások egyike sem vezet célra, nyomtasson egy diagnosztikai oldalt.
További tudnivalók:
„Diagnosztikai oldal nyomtatása”
.
Papírbehúzási problémák
Ha a papír betöltés közben megcsavarodik, vagy a margók nem egyenesek, ellenőrizze, hogy
az alsó és oldalsó papírvezetők finoman illeszkednek a papírhoz.
A papír elakadt a nyomtatóban
Az elakadás elkerülésével kapcsolatos ötletek
z
Győződjön meg arról, hogy semmilyen akadály nem áll a papír útjában.
z
Ne használjon sérült, gyűrött vagy meghajlott hordozót. Ne használjon kivágott vagy
perforált, illetve erősen érdes vagy mintázott papírt.
z
Minden tálcába egyszerre csak egy típusú papírt töltsön be.
z
A kézi adagolás kivételével a papírt mindig a nyomtatási oldalával lefelé töltse be úgy,
hogy a papír jobb széle a tálca jobb széléhez illeszkedjen.
A nyomtatóból úgy tudja az elakadt papírt eltávolítani, hogy a szervizfedelet kinyitja, és a papírt
saját maga felé húzza. Ha nem éri el az elakadt papírt, fordítsa el a panel zárját a nyomtató
hátulján, vegye le a panelt, húzza ki az elakadt papírt, és tegye vissza a panelt. Ha még mindig
nem éri el a papírt, emelje meg a kimeneti papírtartót, és távolítsa el az elakadt papírt a fő
papírtálcából.
Sample
This manual is suitable for devices