HP DeskJet 9300 user manual download (Page 31 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 54
HUWW
5-2
z
Ellenőrizze a papírt.
Ellenőrizze, hogy a papír helyesen van a tálcába töltve, illetve hogy nincs elakadva a
nyomtatóban. További tudnivalók:
„Papír betöltése”
és
„A papír elakadt a nyomtatóban”
.
z
Ellenőrizze a nyomtatópatronokat.
Ellenőrizze, hogy a fekete és a színes nyomtatópatronok is megfelelően be vannak
helyezve, és a nyomtató szervizfedele le van zárva (további tudnivalók:
„A
nyomtatópatronok cseréje”
). A Nyomtatópatron jelzőlámpa villog, ha a nyomtatópatronok
nincsenek megfelelően behelyezve. További tudnivalók:
„A nyomtató jelzőlámpái
villognak”
és
„Nyomtatópatron probléma”
.
z
Próbáljon meg egy mintaoldalt kinyomtatni.
Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót. Nyomja meg a
F
OLYTATÁS
gombot, és engedje fel,
amikor a Folytatás jelzőlámpa villogni kezd. Ha a mintaoldalt sikerül kinyomtatni, akkor a
probléma nem a nyomtatóban van.
z
Próbáljon meg másik alkalmazásból nyomtatni.
Próbáljon meg más alkalmazásokból nyomtatni, és ellenőrizze, hogy a probléma újra
fellép-e.
z
Próbáljon meg egy tesztoldalt kinyomtatni.
Nyomtasson ki egy általános Windows tesztoldalt: Kattintson a
Start
gombra, mutasson a
Beállítások
pontra, majd kattintson a
Nyomtatók
parancsra (Windows NT 4.0, 98, Me és
2000) vagy a
Nyomtatók és faxok
parancsra (Windows XP). Kattintson jobb gombbal a
nyomtatóikonra , és kattintson a
Tulajdonságok
parancsra. Az
Általános
lapon kattintson
a
Tesztoldal nyomtatása
gombra.
Ha a tesztoldal nyomtatása sikerül, és a nyomtató korábban működött ugyanezzel a
szoftverrel, próbáljon meg egy másik fájlt kinyomtatni a szoftverből. Ha a fájl nyomtatása
sikerül, lehet, hogy az előzőleg nyomtatni próbált fájl sérült. Ha a fájlról van biztonsági
másolat, próbálja meg azt kinyomtatni. Amennyiben a fenti megoldások egyike sem
szüntette meg a hibát, akkor valószínűleg az alkalmazás nem tudja megfelelően
értelmezni a nyomtatási beállításokat. Ellenőrizze a Start CD-n a readme fájlban az ismert
szoftverütközéseket. Az alkalmazás kézikönyvét is tanulmányozza át, illetve forduljon az
alkalmazás készítőjéhez a hibával kapcsolatos konkrétabb segítségért.
Ha a tesztoldal nyomtatása nem sikerül, ellenőrizze, hogy a megfelelő port (USB, LPTx)
van-e megadva, és hogy a nyomtató közvetlenül csatlakozik-e a számítógéphez. Ha a
nyomtató kapcsolódobozhoz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a kapcsoló a megfelelő
állásban van-e. A tesztoldal nyomtatásakor a nyomtatón a Tápellátás jelzőlámpának
villognia kell. Ha a Tápellátás jelzőlámpa nem villog, nyomtasson ki egy diagnosztikai
oldalt. További tudnivalók:
„Diagnosztikai oldal nyomtatása”
.
z
Ellenőrizze a hálózat beállítását.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató megfelelően működik-e a hálózati környezetben. Lásd:
„A
nyomtató megosztása a hálózaton”
, valamint a hálózat kiépítője által adott
dokumentációban. További hibaelhárítási tudnivaló:
„Hálózati nyomtatási probléma”
.
z
Ellenőrizze az Eszközök menüt (csak Mac OS 8.6 és 9.x esetében).
Ellenőrizze, hogy a nyomtatószoftver telepítve van, és a nyomtató ki van jelölve. A
nyomtató verziószámának az Eszközök menü bal panelén láthatónak kell lennie. Ha a
nyomtatóikonra kattint, a nyomtató nevének elérhetőnek kell lennie az Eszközök menü
jobb panelén. Jelölje ki a nyomtató nevét.
z
Ellenőrizze az USB-portot.
Húzza ki a nyomtatót az USB-portból, várjon pár másodpercet, majd dugja vissza. Ha ez
nem segít, próbálja meg a nyomtatót másik USB-porthoz csatlakoztatni.
z
Ellenőrizze a kábel állapotát.
Ellenőrizze, hogy a nyomtató kábele nem sérült vagy rojtos. Ha az, akkor forduljon a kábel
gyártójához, és cseréltesse ki.
z
Távolítsa el a nyomtatószoftvert, és futtassa újra a telepítőprogramot. Ha a szoftver kéri,
ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a nyomtató, és a telepítéskor kijelölt kábellel van-e
csatlakoztatva.
Sample
This manual is suitable for devices