HP DeskJet 9300 user manual download (Page 30 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 54
5-1
HUWW
5
Hibaelhárítás
A fejezetben a gyakori hibák – például papírelakadások vagy rossz nyomtatási minőség –
megoldásával kapcsolatos tanácsokat talál. Amennyiben nyomtatója nem működik
megfelelően, és ezek a tanácsok sem segítenek a problémák megoldásában, akkor
nyomtasson ki egy diagnosztikai oldalt, és forduljon a HP ügyfélszolgálatához (lásd:
„Diagnosztikai oldal nyomtatása”
és
„Ügyfélszolgálat”
).
A nyomtatót nem lehet bekapcsolni
z
Ellenőrizze, hogy a tápkábel csatlakoztatva van.
z
Ellenőrizze, hogy nyomtató hátulján található cserélhető panel szorosan illeszkedik a
nyílásba, és a zárja rögzített helyzetben van.
A nyomtató nem válaszol (semmit sem nyomtat)
z
Ellenőrizze a tápellátást.
Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a nyomtatóhoz és egy
működő tápcsatlakozóhoz, valamint hogy a nyomtató be van-e kapcsolva. A nyomtató
kijelzőjén található Tápellátás jelzőlámpának világítania kell.
z
Ellenőrizze a kábeleket.
Ellenőrizze, hogy a nyomtatókábel biztonságosan csatlakozik a nyomtatóhoz és a
számítógéphez.
z
Ellenőrizze a hátsó panel zárját.
Győződjön meg arról, hogy a hátsó panel megfelelően be van helyezve a nyomtatóba és
zárja rögzített helyzetben van. A nyomtató csak akkor működik, ha a zár rögzítve van.
z
Ellenőrizze a nyomtató beállítását.
Győződjön meg arról, hogy a HP deskjet nyomtató az aktuális vagy az alapértelmezett
nyomtató, és hogy a Nyomtató menüben a
Nyomtatás szüneteltetése
beállítás nincs
bejelölve.
z
Legyen türelmes.
A sokféle betűtípust, grafikát és/vagy színes fényképeket tartalmazó dokumentumok
nyomtatása lassabban indul el. Ha a Tápellátás jelzőlámpa villog, a nyomtató az
információkat dolgozza fel.
Amennyiben a nyomtató kikapcsolt állapotában próbált nyomtatni, egy hibaüzenet jelenik meg
a képernyőn. Amennyiben a nyomtató ki volt kapcsolva, és a nyomtatási feladat elküldése
után nem jelent meg az üzenet, akkor előfordulhat, hogy a nyomtató nincs megfelelően
telepítve. Ennek kijavításához telepítse újra a nyomtatószoftvert.
Sample
This manual is suitable for devices