HP DeskJet 9300 user manual download (Page 2 of 54)

Languages: Hungarian
Pages:54
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 54
Megjegyzés
A dokumentum tartalma
előzetes értesítés nélkül
megváltozhat.
A Hewlett-Packard cég ezzel
az anyaggal kapcsolatban
semmiféle garanciát nem
vállal. A HEWLETT-PACKARD
KIFEJEZETTEN ELHÁRÍTJA
AZ ADOTT CÉLLAL
KAPCSOLATOS, AZ
ELADHATÓSÁGRA ÉS
ALKALMASSÁGRA
VONATKOZÓ
FELTÉTELEZETT
GARANCIÁKAT.
A Hewlett-Packard nem felel az
anyagban található hibákért,
vagy a rendelkezésre
bocsátásával vagy
használatával kapcsolatos
véletlen vagy következményes
károkért.
E dokumentum bármely
részének fénymásolása,
sokszorosítása vagy más
nyelvre való lefordítása a
Hewlett-Packard Company
előzetes, írásbeli engedélye
nélkül tilos.
Szerzői jogok
© Copyright Hewlett-Packard
Company 2003.
Minden jog fenntartva.
Első kiadás: 2003. május
Szerzői jogi információk
HP ColorSmart II és a HP
PhotoREt III a Hewlett-Packard
Company védjegye.
A Microsoft
®
, Windows
®
,
Windows NT
®
, and MS-DOS
®
a Microsoft Corporation
Egyesült Államokban
bejegyzett védjegye.
Biztonsággal kapcsolatos
információ
A tűz vagy áramütés okozta
sérülések kockázatának
csökkentése érdekében tartsa
be az alapvető biztonsági
előírásokat a termék
használata közben.
1
Olvassa el figyelmesen a
nyomtatóhoz mellékelt
dokumentációt.
2
Figyeljen a terméken
feltüntetett jelzésekre.
3
A termék tisztítása előtt
húzza ki a hálózati
dugaszát.
4
Ne használja a készüléket
víz mellett vagy nedves
kézzel.
5
A terméket biztonságosan
helyezze el egy stabil
felületen.
6
A terméket védett helyen
helyezze el, ahol nem
léphetnek a tápkábelre,
vagy nem akad bele
senkinek a lába, és a
tápkábel sem sérülhet
meg.
7
Ha a készülék nem
működik megfelelően,
olvassa el a következő
témakört:
„Hibaelhárítás”
.
8
A készülék belsejében
nincsenek a felhasználó
által szerelhető részek. A
javítást bízza egy
szakképzett szerelőre.
Sample
This manual is suitable for devices