HP DeskJet 9300 user manual download (Page 7 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 57
NLWW
2-2
De printer aansluiten
U kunt deze printer als lokale printer of in een netwerk gebruiken. Voor lokaal gebruik kunt u
de printer aansluiten via een USB-kabel of parallelle kabel. Voor gebruik in een netwerk kunt u
de printer aansluiten via een optionele externe printserver van HP.
Voor Windows
Gebruik een USB-kabel om de printer aan te sluiten op een computer met een USB-poort die
onder Windows 98, Windows Me, Windows 2000 of WindowsXP draait.
Wanneer uw computer niet aan deze specificaties voldoet, sluit dan de printer via een
parallelle kabel aan op uw computer.
In de meeste gevallen kunt u nadat u de printersoftware hebt geïnstalleerd en de printer op
de computer hebt aangesloten, extra printers installeren via USB-kabels zonder dat u de
printersoftware opnieuw hoeft te installeren.
Eerst de software installeren (aanbevolen)
1
Start Windows en zorg dat er geen andere Windows-toepassingen open zijn.
2
Plaats de Starter-CD in het cd-romstation. Het cd-menu wordt nu automatisch geopend.
Wanneer het cd-menu niet automatisch wordt geopend, klikt u op
Start
,
Uitvoeren
en in
het opdrachtvenster typt u de beginletter van het cd-romstation van uw computer gevolgd
door :\SETUP (bijvoorbeeld, typ D:\SETUP).
3
Klik op
Printerstuurprogramma installeren
in het cd-menu.
4
Kies uw taal en klik vervolgens op
OK
.
5
Volg de aanwijzingen op het scherm.
6
Klik op
Aangesloten op deze computer
en vervolgens op
Volgende
.
7
Wanneer u een USB-kabel gebruikt, selecteer dan
USB-kabel
en klik op
Volgende
.
Wanneer u een parallelle kabel gebruikt, selecteer dan
Parallelle kabel
. In de keuzelijst
Poorten
selecteert u de parallelle poort waarop de printer is aangesloten.
8
Klik op
Volgende
en volg de aanwijzingen op het scherm.
9
Sluit de USB-kabel of de parallelle kabel aan op de computer en de printer wanneer
het programma u dit vraagt. De wizard Nieuwe Hardware gevonden verschijnt op het
beeldscherm van de computer en het printerpictogram wordt in de printermap
aangemaakt.
Wij adviseren u om eerst de software te installeren voordat u de printer op de computer
aansluit.
Wanneer het installatieprogramma een bestaande parallelle verbinding detecteert en u vraagt
wat u wilt doen dan kunt u de printer op de gedetecteerde poort installeren. Wanneer u
bovendien
Snelle installatie
selecteert dan gebruikt het installatieprogramma de
standaardinstellingen voor de installatie.
Sluit alleen de kabel aan die u bij stap 7 heeft geselecteerd.
Sample
This manual is suitable for devices