HP DeskJet 9300 user manual download (Page 55 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 57
NLWW
2
In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de
plaatselijke wet, zal deze garantieverklaring als aangepast en
in overeenstemming met dergelijke plaatselijke wet worden
beschouwd. Krachtens dergelijke plaatselijke wet is het
mogelijk dat bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze
garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn.
Sommige staten in de VS en bepaalde overheden buiten de
Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen
bijvoorbeeld:
a
de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring
als tenietgedaan beschouwen ter bescherming van de
wettelijk voorgeschreven rechten van de klant
(bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk);
b
de mogelijkheid van een fabrikant voor het doen gelden
van dergelijke afwijzingen of voorwaarden anderzijds
beperken; of
c
de klant aanvullende rechten onder de garantie bieden, de
tijdsduur van stilzwijgende garanties bepalen die niet door
de fabrikant afgewezen kan worden, en beperkingen op de
tijdsduur van stilzwijgende garanties niet toestaan.
3
MET BETREKKING TOT CONSUMENTENTRANSACTIES IN
AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND WORDEN DE
WETTELIJK VOORGESCHREVEN RECHTEN DIE VAN
TOEPASSING ZIJN OP DE AANKOOP VAN PRODUCTEN
VAN HP AAN DERGELIJKE KLANTEN, DOOR DE
VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEVERKLARING NIET
TENIETGEDAAN, BEPERKT OF VERANDERD, BEHALVE IN
ZOVERRE DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, EN VORMEN
DE VOORWAARDEN VAN DEZE GARANTIEVERKLARING
EEN AANVULLING OP DEZE RECHTEN.
Sample
This manual is suitable for devices