HP DeskJet 9300 user manual download (Page 45 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 57
NLWW
5-15
Een configuratiepagina afdrukken
Door het afdrukken van een configuratiepagina zonder dat de printer is aangesloten op de
computer kunt u de juiste configuratie van de printer controleren.
1
Schakel de printer uit, wacht een paar seconden en schakel de printer weer aan door
op de
A
AN
/U
IT
-knop te drukken.
2
Houd de knop
D
OORGAAN
ingedrukt en laat de knop los als het lampje van de knop
Doorgaan begint te knipperen. Uw printer drukt een configuratiepagina af.
Een diagnostiekpagina afdrukken
Deze pagina bevat nuttige informatie voor HP Technische ondersteuning wanneer u
printerproblemen heeft.
1
Zet de printer aan.
2
Terwijl u de
A
AN
/U
IT
-knop van de printer ingedrukt houdt, drukt u vier maal op de knop
D
OORGAAN
en laat u vervolgens de
A
AN
/U
IT
-knop los.
3
Als het goed is, drukt de printer nu een diagnostiekpagina af. Als de printer geen
diagnostiekpagina afdrukt, is er iets mis met de printer. Neem contact op met het
HP Klantenondersteuningscentrum (zie
“Klantenondersteuning”
).
Een afdruktaak annuleren
U kunt een afdruktaak op twee manieren annuleren:
±
Druk op de knop
A
NNULEREN
op het voorpaneel van de printer. De afdruktaak wordt
onmiddellijk geannuleerd.
-of-
±
U kunt ook de afdruktaken in de wachtrij verwijderen. Zie de Help van Windows of
Macintosh voor meer informatie.
Als u op de knop
A
NNULEREN
drukt, wordt de afdruktaak die op dat moment door de printer
wordt verwerkt, verwijdert. Dit is niet van invloed op afdruktaken in de wachtrij.
Sample
This manual is suitable for devices