HP DeskJet 9300 user manual download (Page 40 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 57
5-10
NLWW
De printerlampjes knipperen
Het Aan/Uit-lampje knippert tijdens het afdrukken. Dit is normaal.
Het Aan/Uit-lampje knippert 2-Aan, 1-Uit wanneer een afdruktaak wordt geannuleerd.
Als u dit ziet...
Wordt het probleem vermoedelijk veroorzaakt door...
Aan/Uit-lampje brandt en
Lampje Doorgaan knippert
±
Het papier is op
±
Het papier moet worden verwijderd
±
Er is een verkeerd papierformaat of verkeerde papiersoort
geladen
±
De printer ontvangt geen gegevens meer
±
De printer wacht op het drogen van de pagina vóór het
afdrukken van de volgende pagina
±
Handmatige dubbelzijdige afdruktaak wacht op een handeling
van de gebruiker
±
Er is een verkeerd papierformaat gebruikt
Zie
“Papier laden”
en
“Afdrukken op papier van standaardformaat”
voor meer informatie.
Aan/Uit-lampje brandt en
Inktpatroonlampje knippert
±
Verkeerd inktpatroon
±
Verkeerde installatie
±
Inktpatroon beschadigd of onbruikbaar
Kijk op de verpakking om te controleren of de inktpatroon geschikt
is voor het printermodel. Voor informatie over de installatie van
inktpatronen, zie
“De inktpatronen vervangen”
.
Aan/Uit-lampje en
Inktpatroonlampje branden
±
Inkt (bijna) op
Vervang (bijna) lege inktpatronen en probeer opnieuw af te
drukken. Zie
“De inktpatronen vervangen”
voor aanwijzingen.
Aan/Uit-lampje en lampje
Doorgaan knipperen
De inktpatroon is mogelijk geblokkeerd. Schakel de printer uit,
open de bovenste klep en controleer het volgende:
±
Verwijder eventueel verpakkingsmateriaal uit de printer.
±
Controleer of er papier in de printer is vastgelopen. Verwijder
het resterende papier en verwijder het vastgelopen papier uit
de rollen. Zie
“Er is papier vastgelopen in de printer”
.
Als er geen papier is vastgelopen, zet de printer dan uit en
weer aan.
Sample
This manual is suitable for devices