HP DeskJet 9300 user manual download (Page 34 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 57
5-4
NLWW
Er wordt een lege pagina afgedrukt
±
Controleer of het beschermtape is verwijderd van de sproeiers van de inktpatronen.
±
Controleer of de inktpatroon leeg is.
Wanneer een blanco pagina wordt afgedrukt terwijl u zwarte tekst wilde afdrukken,
is de zwarte inktpatroon mogelijk leeg. Controleer of de LED’s van de printer branden
(zie
“De printerlampjes knipperen”
en
“Probleem met de inktpatronen”
voor meer
informatie). Vervang de zwarte inktpatroon en probeer opnieuw af te drukken.
Zie
“De inktpatronen vervangen”
voor aanwijzingen.
±
Controleer de printerinstellingen.
Controleer of uw printer is geselecteerd als de huidige of standaardprinter.
±
Controleer of er conflicten zijn tussen apparaten die een poort delen.
Wanneer u een parallelle kabelverbinding gebruikt, controleer dan of uw printer
rechtstreeks is aangesloten op de parallelle poort. De poort mag niet met andere
apparaten zoals een zip-station of andere printers worden gedeeld.
±
Controleer of de printer wordt gedeeld.
Wanneer uw printer wordt gedeeld, raadpleeg dan
“Problemen met afdrukken in een
netwerk”
voor informatie over probleemoplossing.
Slechte afdrukkwaliteit
De afdruk is vaag of de kleuren zijn dof
±
Controleer de ingestelde afdrukkwaliteit.
De optie Snel verbruikt minder inkt en drukt sneller af. Daarom is deze optie geschikt
voor kladafdrukken. Voor een betere kleurenafdruk selecteert u de kwaliteit Normaal
of Beste in het printerstuurprogramma.
±
Controleer de ingestelde papiersoort.
Als u op transparanten of andere speciaal afdrukmateriaal afdrukt, moet het
overeenkomende materiaal zijn geselecteerd in het printerstuurprogramma.
±
Ga na welke papiersoort u gebruikt.
Sommige afdrukmaterialen zijn niet geschikt voor gebruik met uw HP printer. Voor meer
informatie over het aanbevolen afdrukmateriaal, zie
“Afdrukken op divers
afdrukmateriaal”
.
±
Controleer of de inktpatronen bijna leeg of verstopt zijn:
Als de afdrukkwaliteit afneemt, is het verstandig om de inktpatronen te reinigen en
een testpagina af te drukken. Zie
“De inktpatronen reinigen”
voor aanwijzingen.
Controleer of de lijnen op de testpagina niet zijn onderbroken en goed zijn afgedrukt.
Bij gebroken lijnen is de inkt mogelijk op. Vervang de inktpatroon (zie
“De inktpatronen
vervangen”
voor aanwijzingen). Wanneer u de inktpatroon echter onlangs nog heeft
vervangen, is de patroon mogelijk defect. Zie
“HP benodigdheden en accessoires”
voor informatie over het vervangen van inktpatronen.
Open de bovenste klep wanneer u een probleem met een inktpatroon vermoedt. Aan de
binnenkant van het bovenste printergedeelte worden pictogrammen weergegeven die naar
problemen met inktpatronen verwijzen. De gele pijl op de inktpatroonhouder wijst naar het
pictogram van het betreffende probleem.
Sample
This manual is suitable for devices