HP DeskJet 9300 user manual download (Page 31 of 57)

Languages: Dutch
Pages:57
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 57
NLWW
5-1
5
Problemen oplossen
Dit hoofdstuk bevat nuttige informatie voor het oplossen van veelvoorkomende problemen
zoals papierstoringen en een slechte afdrukkwaliteit. Wanneer uw printer niet goed werkt
en het u niet lukt om de printerproblemen te verhelpen met behulp van de aanwijzingen
in dit hoofdstuk druk dan een diagnostiekpagina af en neem contact op met
HP Klantenondersteuning (zie
“Een diagnostiekpagina afdrukken”
en
“Klantenondersteuning”
).
De printer kan niet worden ingeschakeld
±
Controleer of het netsnoer is aangesloten.
±
Controleer of het afneembare paneel aan de achterkant van de printer goed in de sleuf is
bevestigd en of de knop is vergrendeld.
De printer reageert niet (er wordt niets afgedrukt)
±
Controleer de voeding.
Controleer of het netsnoer goed op de printer en op een werkend stopcontact is
aangesloten en of de printer aan staat. Het Aan/Uit-lampje op het voorpaneel
van de printer moet branden.
±
Controleer de kabels.
Controleer of de printerkabel goed is aangesloten op de printer en de computer.
±
Controleer de knop van het achterpaneel.
Zorg dat het paneel aan de achterkant van de printer goed is bevestigd en dat de knop is
vergrendeld. De printer werkt niet als de knop niet is vergrendeld.
±
Controleer de printerinstellingen.
Controleer of de HP deskjet-printer is geselecteerd als de huidige of standaardprinter en
zorg dat
Afdrukken onderbreken
in het printermenu niet is geselecteerd.
±
Even geduld.
Het duurt langer voordat de printer begint met het afdrukken van complexe documenten
die veel lettertypen, illustraties en kleurenfoto's bevatten. Als het Aan/Uit-lampje knippert,
is de printer bezig met het verwerken van informatie.
±
Controleer het papier.
Controleer of het papier correct is geladen in de lade en geen storing veroorzaakt in de
printer. Zie
“Papier laden”
en
“Er is papier vastgelopen in de printer”
voor meer informatie.
Als u probeert om af te drukken terwijl de printer uit staat, verschijnt er een foutmelding
op uw computer. Als de printer uit stond en er geen bericht is verschenen toen u probeerde
af te drukken, is de printerinstelling misschien onjuist. Om dit te verhelpen moet u de
printersoftware opnieuw installeren.
Sample
This manual is suitable for devices