HP DeskJet 9300 user manual download (Page 7 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 53
FIWW
2-2
Kirjoittimen asennus
Kirjoitin tukee sekä paikallista työasemapohjaista että verkon kautta tapahtuvaa tulostusta.
Paikallisessa tulostamisessa voit kytkeä tulostimen USB-kaapelilla tai rinnakkaiskaapelilla.
Verkon kautta tulostettaessa voit muodostaa yhteyden valinnaisen ulkoisen
HP -tulostuspalvelimen kautta.
Windows
Kytke kirjoitin tietokoneeseen USB-kaapelilla, jos tietokoneessa on USB-liitäntä ja Windows
98-, Windows Millennium Edition (Me)-, Windows 2000- tai WindowsXP -käyttöjärjestelmä.
Jos tietokone ei vastaa näitä vaatimuksia, kytke kirjoitin tietokoneeseen rinnakkaiskaapelilla.
Kun kirjoitinohjelmisto on asennettu ja kirjoitin on kytketty tietokoneeseen, voit usein asentaa
lisää kirjoittimia USB-liitännän kautta asentamatta kirjoitinohjelmistoa uudelleen.
Ohjelmisto ensin -asennus (suositus)
1
Käynnistä Windows ja varmista, että muita Windows-sovelluksia ei ole käynnissä.
2
Pane Starter CD -levy CD-ROM-asemaan. CD-levyn valikko avautuu automaattisesti.
Jos CD:n valikko ei avaudu automaattisesti, napsauta
Käynnistä
, valitse
Suorita
ja
kirjoita komentoriville tietokoneen CD-ROM-aseman tunnus ja :\ASENNUS (tai :\SETUP)
(kirjoita esimerkiksi D:\ASENNUS tai D:\SETUP).
3
Napsauta
Asenna kirjoitinohjain
-vaihtoehtoa CD:n valikosta.
4
Valitse haluamasi kieli ja napsauta
OK
-painiketta.
5
Seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
6
Valitse
Yhdistetty tähän tietokoneeseen
ja sen jälkeen
Seuraava
.
7
Jos käytät USB-kaapelia, valitse
USB-kaapeli
ja napsauta
Seuraava
.
Jos käytät rinnakkaiskaapelia, valitse
Rinnakkaiskaapeli
. Valitse
Portit
-alasvetovalikosta
se rinnakkaisportti, johon kirjoitin on kytketty.
8
Napsauta
Seuraava
ja seuraa näyttöön tulevia ohjeita.
9
Asennusohjelman niin kehottaessa, kytke USB- tai rinnakkaiskaapeli kirjoittimeen ja
tietokoneeseen. Näyttöön tulee uuden laitteen löytymisestä kertova viesti ja kirjoittimen
kuvake luodaan Kirjoittimet-kansioon.
On suositeltavaa, että asennat ohjelmiston ennen tulostimen kytkemistä tietokoneeseen.
Jos asennusohjelma tunnistaa olemassa olevan rinnakkaisliitännän ja esittää sitä, voit myös
valita asennuksen kyseiseen porttiin. Voit valita
Pika-asennus
-valintaruudun, jos haluat,
että asennusohjelma suorittaa asennuksen oletusasetuksia käyttämällä.
Kytke vain kaapeli, jonka valitsit vaiheessa 7.
Sample
This manual is suitable for devices