HP DeskJet 9300 user manual download (Page 6 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 53
2-1
FIWW
2
Kirjoittimen osat ja toiminnot
Kirjoittimen osat ja toiminnot
1
Tulostelokero
– Kerää tulostetut sivut.
2
Paperiohjaimet
– Ohjaavat paperin kirjoittimeen.
3
Luukku
– Luukun avaamalla pääset käsiksi mustekasetteihin ja paperitukoksiin.
4
Kasettivalo
– Vilkkuu, kun luukku on auki tai kirjoittimessa esiintyy kasettivirhe.
5
P
ERUUTA
-painike
– Peruuttaa tämänhetkisen tulostustyön.
6
J
ATKA
-painike
– Vilkkuu kirjoittimen odottaessa tulostetun sivun kuivumista. Paina sitä,
jos et halua odottaa.
7
V
IRTA
-painike
– Käynnistää tai sammuttaa kirjoittimen.
8
Postikorttiohjain
– Vedetään esiin ohjaamaan lyhyitä tulostusmateriaaleja.
9
Pääpaperilokero
– Kapasiteetti korkeintaan 150 arkkia tavallista tulostuspaperia tai
30 kalvoa.
10
USB-portti
– USB-kaapelin liitäntä.
11
Rinnakkaisportti
– Rinnakkaiskaapelin liitäntä.
12
Takasyöttö
– Syöttää paksumman paperin, joka vaatii suoran paperireitin.
13
Irrotettavan paneelin nuppi
– Takapaneeli voidaan poistaa kääntämällä nuppia
vastapäivään ja lukita myötäpäivään kääntämällä.
14
Irrotettava paneeli
– Paperitukoksen vaihtoehtoinen poistoreitti.
15
Virtaliitäntä
– Virtajohdon liitäntä.
Sample
This manual is suitable for devices