HP DeskJet 9300 user manual download (Page 53 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 53
FIWW
I-
2
PCL-kieli, sisältyy toimitukseen A-1
Peruuta-painike 2-1
postikorttiohjain 2-1
R
rajoitettu takuu
rinnakkaisportti 2-1
S
Starter CD 1-1
T
takaosan käsinsyöttö 2-1, 3-3
takuu
tarkkuus, kirjoitin A-1
tarvikkeet ja lisävarusteet
tilaustiedot B-1
tekniset tiedot
käyttöympäristö A-2
kirjoitin A-1
kirjoittimen koko A-2
kirjoittimen paino A-2
kirjoittimen suorituskyky A-2
tehovaatimukset A-2
virrankulutus A-2
Tiedot-välilehti, Toolbox 4-1
Toolbox
käyttö 4-1
Kirjoitinpalvelut-välilehti 4-3
Kirjoittimen tila -välilehti 4-1
kuvaus 1-1
Tiedot-välilehti 4-1
tuki 6-1
tuki
asiakastuki 6-1
hp instant support 6-1
HP:n puhelintuki 6-1
Toolbox 4-1, 6-1
web-sivut 6-1
tulostaminen
HP-tulostusmateriaaleille 3-5
kalvoille 3-4
kirjekuorille 3-6
korteille 3-7
mukautettuja paperikokoja käyttämällä 3-6
paksulle paperille 3-8
tulostustyön peruuttaminen 5-14
vähimmäismarginaalit 3-3
vakiokokoiselle paperille 3-5
valokuvapaperille 3-8
tulostelokero 2-1
tulostuksen nopeus A-1
tulostusmarginaalien vähimmäiskoko 3-3
tulostusmateriaali
kalvoille tulostaminen 3-4
käsittelyn tekniset tiedot A-2
kirjekuorien tulostaminen 3-6
koko A-1
korteille tulostaminen 3-7
lisääminen 3-2
painomääritykset A-2
tarvikkeiden tilaaminen B-1
tuetut tyypit 3-1, A-1
tulostaminen HP-tulostusmateriaaleille 3-5
tulostaminen mukautettuja paperikokoja käyttämällä 3-6
tulostaminen paksulle tavalliselle paperille 3-8
tulostaminen vakiokokoiselle paperille 3-5
tulostaminen valokuvapaperille 3-8
tulostuspalvelin, liitäntä 2-6
tulostustyön peruuttaminen 5-14
tuotehyväksynnät A-2
U
USB-portti 2-1
V
vakiokokoinen paperi, tulostaminen 3-5, 3-6
valokuvapaperi, HP 3-8
verkkotulostus 2-4
vianmääritys
asetussivu, tulostaminen 5-14
esittelysivu, tulostaminen 5-2
huono tulostuslaatu 5-4
juuttunut paperi 5-3
kirjoitin ei tulosta 5-1
kirjoitinporttiongelma 5-13
kirjoittimen valot vilkkuvat 5-10
mallisivu, tulostaminen 5-14
mustekasettiongelma 5-13
odottamattomat tulokset 5-7
paperinsyöttöön liittyvä ongelma 5-3
paperit syöttyvät vinoon 5-3
puuttuva teksti tai kuvat 5-6
teksti tai kuvat on sijoitettu väärin 5-7
tyhjä sivu tulostuu 5-4
työn tulostaminen vie kauan 5-9
USB-vika 5-12
verkkotulostusongelma 5-11
virtaa ei voi kytkeä päälle 5-1
virheilmoitukset
näyttö Toolboxin kautta 4-1
virtajohdon liitin 2-1
Virtapainike 2-1
W
web-sivut
kirjoitin 1-1, 2-9, 6-1
myPrintMileage 4-2
tarvikkeiden ja lisävarusteiden tilaaminen B-1
Windows
järjestelmävaatimukset A-2
Y
ympäristötiedot A-2
Sample
This manual is suitable for devices