HP DeskJet 9300 user manual download (Page 5 of 53)

Languages: Finnish
Pages:53
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 53
FIWW
1-1
1
Tervetuloa
Kirjoittimesi voi tulostaa eläviä värejä paperille, jonka enimmäiskoko on 330 x 483 mm
(13 x 19 tuumaa). Se liitetään suoraan tietokoneisiin, jotka on varustettu rinnakkaisportilla
tai Universal Serial Bus (USB) -portilla. Kirjoitin voidaan myös jakaa verkossa.
Tämän oppaan käyttö
Tässä oppaassa on seuraavat osat:
±
Kirjoittimen osat ja liitännät
– Kirjoittimen osat ja kirjoittimen liitäntä USB- tai
rinnakkaiskaapelin avulla, liitäntä verkkoon ja liitäntä ulkoiseen tulostuspalvelimeen.
Sisältää myös mustekasettien käyttöohjeet.
±
Erilaisille papereille tulostaminen
– Erilaisille materiaaleille tulostamiseen liittyvät
ohjeet, tulostusmateriaalien lataaminen ja tulostaminen erityyppisille ja erikokoisille
materiaaleille.
±
Toolboxin käyttö
– Toolboxin ominaisuudet, kuten mustetasoon liittyvät tiedot ja
mustekasetin huolto. Linkit elektroniseen käyttöoppaaseen (sisältää “pikaohjeita”
ja vianmääritykseen liittyviä ohjeita) sekä myPrintMileage-web-sivuille (sisältää kirjoittimen
käyttöön liittyviä tietoja).
±
Vianmääritys
– Kirjoitinongelmien ratkaisuohjeet ja asiakastuen yhteystiedot.
±
Asiakastuki
– Luettelo kirjoittimeen liittyvistä tukipalveluista.
±
Kirjoittimen tekniset tiedot ja HP tarvikkeet
– Luettelo sisältää mm. mustekasettien
numerot, tuetut tulostusmateriaalit, lokeroiden tilavuudet ja järjestelmävaatimukset.
Lisätietoja
±
Toolbox
– Sisältää käyttö- ja vianmääritysohjeita ja mahdollistaa kirjoittimen
huoltotoimintojen ohjauksen ja HP:n tietojen tarkastelun.
±
Starter CD
– Sisältää kirjoitinohjelmiston, ohjelmistomalleja, kirjoittimen esittelyn,
kirjoitinohjelmistojen levykkeille kopiointiohjelman, tämän käyttöoppaan elektronisen
kopion ja tilaustiedot.
±
Web-sivut
luo yhteyden HP:n web-sivuille, joilta saa
viimeisimmän kirjoitinohjelmiston sekä tuote-, käyttöjärjestelmä- ja tukitietoja.
±
Web-pohjaisen
hp instant support
-työkalun avulla saat käyttöösi tuotekohtaisia
palveluita, vianmääritysvihjeitä sekä tietoja kirjoittimen musteen- ja materiaalinkäytöstä.
Tätä verkkopalvelua voidaan käyttää Toolboxin kautta
.
Jos et pysty ratkaisemaan tulostusongelmia näiden resurssien avulla, katso kohtaa
“Vianmääritys”
, jossa on luettelo kirjoittimen tuki- ja huoltoresursseista. Voit myös pyytää apua
HP asiakastukikeskuksesta.
Sample
This manual is suitable for devices